Структурното моделиране с уравнения (SEM) представлява своеобразно разширение на множествената регресия.