Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2007-08-26 - Прием за 4-годишна обучителна програма

Уважаеми колеги,

Българското общество по аналитична психология „К.Г.Юнг” в сътрудничество с Международната Асоциация по аналитична психология обявява прием за 4-годишна обучителна програма за юнгиански психотерапевти.

Целта на обучителната програма е да даде задълбочено познание за аналитична психология на К.Г.Юнг в теоретичен и практичен контекст, което студентите да използват в своята психотерапевтична работа с клиенти. Преподавателската дейност, личната психотерапия и супервизия ще бъдат водени от юнгиански аналитици, членове на Международната асоциация по аналитична психология, юнгиански психотерапевти и експерти в сходни области. След покриване на изискванията на програмата студентите ще получат сертификат за юнгиански психотерапевти.
Програмата предвижда две групи студенти: редовни и слушатели.
За редовни студенти могат да кандидатстват психолози, психиатри и социални работници, които са завършили университет и имат навършени 26 години към датата на подаване на документите. (По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст).
Слушателите са специфична категория участници, които се интересуват от аналитична психология, но нямат намерение или професионална основа, да получат диплома за психотерапевт. Те могат да присъстват на част от лекциите, семинарите и уъркшопите. Това може да помогне за изясняване на интереса и мотивацията им към аналитичната психология, както и да обогати изявата им в собственото професионално поле.
Програмата включва три основни части:
1. Лична психотерапия, която подпомага процеса на съзряване на кандидата и която е сърцевината на тренинга. Тя подпомага индивида да открие своята уникалност като личност и като психотерапевт.
2. Академична работа (лекции, семинари, уъркшопи, работа в дискусионни групи), която е насочена към натрупване на теоретични знания за юнгианската психология. Тя ще провежда обикновено в почивните дни или вечер.
3. Терапевтична работа с клиенти под супервизия. Тя ще започне на третата година на обучение след натрупване на известно теоретично знание и клиничен опит.
По-подробно с целите, структурата и изискванията на програмата можете да се запознаете сами (вижте прикачения файл Jung-studyprogram.doc). развитие.

Приемът в програмата ще се осъществи по следния начин:

1 етап – Заявка за интерес към програмата. Ако се интересувате от програмата ни и имате намерение да кандидатствувате в нея Ви молим да направите своята заявка до 10 септември, 2007 на е-мейла на Българско общество по аналитична психология “К.Г.Юнг” bs.c.g.jung@gmail.com

Заявката Ви трябва да съдържа лични данни, за какво кандидатствува лицето (за редовен студент или за слушател), адреси за контакти – телефон, е-майл, домашен адрес.

2 етап – Срокът за подаване на документи е до 15 септември, 2007. След като получим вашите документи ще ви изпратим подробности относно мястото и начина на провеждане на интервюто.

3 етап – Явяване на интервю в удобно за Вас време от 20 до 30 септември, 2007. До 30 септември ще ви бъде изпратена информация за това дали сте приет в обучителната програма.

4 етап – Официално откриване на програмата - 27-28 октомври, 2007

Моля информирайте за програмата свои колеги, които мислите, че могат да проявят интерес към нея, но нямат достъп до интернет.

Ако имате нужда от повече информация задайте своите въпроси на е-майла на обществото - bs.c.g.jung@gmail.com

Председател на комисията Председател на Българско
по обучителна програма общество по аналитична
към Българско общество по психология “К.Г. Юнг” -
аналитична психология “К.Г. Юнг”
д-р Светлана Николкова
доц. Красимира Байчинска,
доктор по психология
"ДРБ"

2007-08-26 - ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ
ИЗКУСТВАТА – ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ЕЗИКА НА УМА И ЕЗИКА НА ЧУВСТВАТА


ще се проведе през месец Октомври 2007 г.:
05.10. - 09.10. 2007- в гр. София

Тема „Изкуствата в психологическата работа с деца и възрастни”

Конференцията е ориентирана към разглеждане на ролята на изкуствата като мост и инструмент в психологичната работа с подрастващи и възрастни, а също и към използването им като средство и начин за достигане и интегриране на несъзнаваното, на забравената креативност, подтиснатата детска спонтанност, път към индивидуация в един динамичен свят и ежедневие наситено с насилие, наркотици и девалвация на ценностите.


В програмата:

05.Октомври 17:00 – 18:15 Регистрация;
18:30 Официално откриване: танцова програма – Детска фолклорна група при танцов ансамбъл „Балкан” с хореограф Ангел Томов ; Рецитал – „Поетични опити” – представяне на клуб на „Седмия етаж”; Психолозите Калин Гайтанджиев и Ценко Цветков представят Рок група "Отряд 13" при затворнически общежития гр.Казичане.


06. Октомври Росица Христова – Музиката психологически инструмент за ранното детско развитие.; гл. ас. д-р Моника Борисова - Арт-терапия с деца, лишени от родителска грижа.; Славка Зидан – „Музиката прави нещата различни” – приложение на музиката и изкуствата в училище (преглед на чуждия опит); Цонка Драганова – Музикотерапията при работа с деца с увреждания.; Венета Венкова – Музикотерапия при деца със специфични потребности.; Мария Горинова, Анета Декова - Използване и приложение на арттерапевтични техники в терапевтичната работа с деца с комуникативни, емоционално-поведенчески, интелектуални и други разтройства.; проф. Нева Кръстева - “Духът на музиката у късния” Ницше. Декаданс и себенадмогване; Снежана Бечева - Приказките на Братя Грим в социалната терапия по Щайнер;Мартин Иванов - Drum Circle Libera - work-shop;

07.Октомври Ангел Томов – „Споделено” – клубната работа с психично болни възрастни като форма на психотерапия.; Теодоси Цингилев - Моето лично преживяване в опита ми с психиатрични пациенти; Dr.Habil. Надежда Витанова, Софийски университет “Св.Кл. Охридски” – Музика, екзистенциали и транзакционен анализ в психотерапевтичния процес;Ирина Димова - Съчетаване на психодрамата и Водено с музика въображение в дългосрочната терапевтична практика; Нейчо Карпачев – „Работата с изкуства - път към себе си и света”; Лилия Ахтарова – Личното творчество като ресурс;

08. и 09.Октомври Двудневен семинар( work-shop) с водещ специалният гост на конференцията г-жа Любка Мюлер - музикотерапевт от гр. Дрезден на тема: „Активна музикотерапия при деца”.

Цел на work-shop-а: Да се получи цялостна представа за възможностите, средствата и методите на музикалната терапия при деца и юноши. Перспективи и взаимоотношения между музикална терапия и педагогика. Въздействието на музиката, значението за физическото развитие, мисленето и душевността. Практическата част включва музикални и танцови импровизации, практическо овладяване на музикалните елементи.

Заявки за участие изпращайте на e-mail на БАМ: bam@mail.orbitel.bg;
Повече информация на тел. 02/ 980 13 87; 0898 66 55 78 – всеки работен ден между 13 и 15 ч., и на e-mail: bam@mail.orbitel.bg;
или на сайта на БАМ: http://www.musictherapy.hit.bg


Такса за участие в конференцията

Такса до 15.09.2007 г. Такса след 15.09.2007 г.
За членове 45лв. 50 лв.
За представители наинституции 60 лв. 70 лв.
За всички други 50 лв. 60 лв.


Такса за участие в семинара на г-жа Любка Мюлер

Такса до 15.09.2007 г. Такса след 15.09.2007 г.
За членове 55 лв. 60 лв.
За представители наинституции 70 лв. 80 лв.
За всички други 60 лв. 70 лв.


Такса за участие в семинара на г-жа Любка Мюлер и в конференцията

Такса до 15.09.2007 г. Такса след 15.09.2007 г.
За членове 80 лв. 90 лв.
За представители наинституции 110 лв. 130 лв.
За всички други 90 лв. 110 лв.


Таксите за участие внасяйте при г-ца Ази Хофсепян – тел.: 0896 78 19 13; 02/ 843 54 31 от 10:00 до 18:00, на адрес:
гр. София бул. Ситняково № 79
Или
На банковата сметка на Българска Асоциация по Музикотерапия:
Банка ДСК-клон Отечество

Банков номер 1034342900
Банков код 30021160
IBAN BG13STSA93000011113049
BIC STSABGSF
"ДРБ"

2007-08-20 - Екзистенциална и феноменологическа психология

“Тревогата на хората, намиращи се в състояние на криза, не може да се снеме с помощта на теоретична формула... Може ли да сме уверени, че виждаме пациента, такъв какъвто е, или ние виждаме проекциите на нашите собствени теории за него? ... Ние никога няма да можем да проникнем в неговия свят, да го познаем непосредствено. И все пак сме длъжни да съществуваме в неговия свят, ако искаме да имаме шанс да разберем този човек.”
Роло Мей


“Източници на екзистенциалното направление в психологията и неговото значение”

Двудневен семинар по
Екзистенциална и феноменологическа психология
15-16 Септември 2007


На тема
Принципи и технологии на терапевтичния контакт

Водещ
Вера Зелеева,к.п.н. ,доцент във Факултет по психология на Казански Държавен Университет.

Теоретично въведение: Екзистенциалният анализ и методите на феноменологичното изследване са два близки и същевременно различни методи на терапевтична работа с хора. Феноменологичният анализ предполага изучаване на конкретното преживяване на човека, свързано с дадена жизнена ситуация. Екзистенциалният анализ работи с по-широка схема – той взема предвид не едно отделно преживяване, а цялата структура на съществуването на индивида утвърждавайки, че индивида може да живее в два и повече свята едновременно. Тези методи обаче не може да се усвоят директно от книгите – опитът се придобива само в конкретната ситуация на взаимодействието. Поради това най-продуктивен метод на обучение е личния опит на индивида, а основния инструмент на екзистенциалната и феноменологичната психотерапия - терапевтичния контакт, като способ за активизиране на самоосъзнаването и самоизследването на клиента. Битието в света на клиента, битието заедно с клиента предполага изкуството на създаването на специална атмосфера на контакт, основаващ се на принципно нови нагласи на терапевта.

Цели на семинара: Практическо обучение в методите на екзистенциалния анализ и феноменологичното изследване. На семинара ще се разгледа основно един аспект на екзистенциалната психотерапия – терапевтичния контакт. Принципите и особеностите на създаване на екзистенциални отношения (терапевтичен контакт) са уместни както при всеки вид психотерапия, така и в психологическото изследване или всяка друга жизнена ситуация, която изисква комуникативна компетентност. Запознаването с метода на феноменологичния анализ и интервю ще даде възможност на участниците в семинара, както за изследване, така и за корекция на преживяваните чувства и състояния. Ще бъдат представени уникални технологии на създаване на ситуация на самоизследване и самокорекция на преживяваното, а също така и тренинг за създаване на терапевтични отношения.

За кого е този семинар: За специалисти – психолози, психотерапевти, социални работници и педагози, които професионално работят с хора или помагат на хора в криза, и които искат да се запознаят практически с методите на екцистенциалната и феноменологическата терапия. Семинарът е отворен и за неспециалисти - за всички, които се интересуват от по-добро познаване на самите себе си и по-пълноценно общуване с другите.

За водещата семинара: Вера Зелеева се занимава с преподавателска и психотерапевтична работа от 21 години. Тя е дипломиран клиничен психолог, сертифициран екзистенциален терапевт, психодраматист, член на Източно-европейската асоциация по екзистенциална терапия. Участвала е в многобройни семинари по екзистенциална психотерапия като - семинарите на Директора по екзистенциална терапия Ема Ван Дерцен (Великобритания), семинарите по философско консултиране на Саймън Дю Плок (Великобритания), семинарите на Ан Касман Ентус (Канада), семинари и теоретико-практически програми на Института по Хуманистична и екзистенциална терапия в Литва и много други. Вера Зелеева е преподавател по екзистенциална и феноменологична психология и психотерапия в различни Висши Училища в Казан - Казанския Държавен Университет, Казанския Педагогически Университет, Казански Медицински Университет, Филиала на Московски Открит Социален Университет. Тя е практикуващ екзистенциален терапевт. Автор е на методически разработки по феноменологичен анализ на преживелищен опит.

Дата на провеждане: 15-16 Септември, 2007
15 септември 10.00-19.00 часа
16 септември 9.00-18.00 часа

Място на провеждане: Голяма Семинарна Зала –
Дом на Учения, БАН,
ул. Шипченски проход 50


Такса участие: 65 лева

Лице за контакт: Камелия Хаджийска, тел. 0898710030Програма

На двудневен семинар по

Екзистенциална и феноменологична психология

“Принципи и технологии на терапевтичния контакт”

Водещ: Вера Зелеева


15 Септември
10.00-19.00 часа

• Особености на екзистенциалния контакт - теоретично въведение. Запознаване с концепцията на водещата семинара.
• Екзистенциален анализ на съновиденията - методология и практика.
• Екзистенциален анализ на рисунки - методология и практика.

16 Септември
9.00-18.00 часа

• Технология на феноменологичното изследване - методология и практика.
• Технология на феноменологичното построяване на интервю - методология и практика.
• Технология на феноменологичния анализ - методология и практика.
• Анализ на терапевтичния ефект на феноменологичното интервю.
"ДРБ"

2007-08-13 - Двудневен семинар

“Пътешествието на Героя в нас”
продължава:


III-та част
“Разчистване на препятствията по пътя”
Психодрама и семейни констелации

Водещи: Камелия Хаджийска, Светла Маринова

Кога: 8 Септември 10.00- 19.00
9 Септември 09.00 – 18.00 часа

Къде: Голяма семинарна зала “Дом на учения”, БАН
Ул.”Шипченски проход” 50, София

Телефон за контакти: 0898710030

Кой може да участва: Всеки, който се интересува от въпросите за себепознанието, психичното развитие, промяната и смисъла на нещата, които му се случват в живота. Не е необходим предварителен опит с метода на психодрамата или семейните констелации. Не е задължително участие в предишните два семинара на “Пътешествието на Героят в нас”. Броят на участниците е ограничен.

Защо да иска да участва: Защото пътуването навътре в себе си е това, което отваря вратите на истинското познание за света и нашето място в него... защото е интересно и забавно... защото зарежда с енергия и кара света да изглежда като по-добро и безопасно място за живеене, а нас самите – като герои, тръгнали на най-важното пътешествие – пътешествието за откриване на съкровището, скрито в нас самите.

Цена за участие: 70 лева
За участници в предишните семинари – 60 лева


За темата на семинара
Ще работим не толкова върху съдържанието на “пътешествието”, колкото върху движението напред. Ще изследваме посоката, към която сме тръгнали и нещата, които ни пречат да постигаме целите си. Пречките по “пътя” ни може да от най-различен порядък – страх от неизвестното, недоверие в собствените си сили, неясна или неподходяща цел, недовършена ситуация от миналото или ненаучен житейски урок, заплетени фамилни отношения или спрял поток на любовта в “семейната душа” на нашите предшественици. Всичко това са препятствия, идващи от миналото на вътрешния ни Герой. Двата метода, с които ще работим – психодрама и семейни констелации - в полето на съвместното си действие дават възможност да се изследва на различни нива на нашето несъзнавано целия диапазон от възможни препятствия. Основната идея е, че колкото по-необременени от миналата си обусловеност сме, толкова по-леко навлизаме в настоящето и го преживяваме по един вълнуващ и радостен начин. Търсения ефект от участието в семинара е да ни направи по-леки: по-свободни... и по-отговорни. Пътешествието на героя е възможно само, ако се осмелим да напуснем старите територии и да навлезем в новите. А това е свързано с поемане на риск, с тревога и страх. И с преживяване на повече вълнение и трепет в живота ни.
За двата метода на работа
Психодрамата изследва психичното чрез езика на действието и вслушване в “гласа на тялото”. Насочена към осъзнаване на актуалните ни вътрешни конфликти, към развиване на по-дълбока връзка с истинските ни нужди, към разширяване на житейския ни репертоар от роли, тя е незаменимо средство за вливане на повече енергия и виталност в живота ни. Техниките, с които работи дават простор на въображението, свобода на творческата ни изява, смелост за по-категорично заставане в центъра на “сцената” на нашия живот. В сърцевината на този метод е идеята за спонтанността като критерий за психично здраве и пълноценен живот. Това е и търсения ефект от участието в психодраматична група.
Семейните констелации са метод на терапевтична работа, който все още е слабо познат в България. Неговата уникална сила е в способността му директно да работи със съдържания на колективното несъзнавано на човека – “неговата семейна душа”, включваща в себе си съдбите на неговите близки и далечни предшественици. И в способността индиректно, чрез “преподреждане” на заплетени взаимовръзки в тази семейна система, да довежда до дълбок катарзис и премахване на неосъзнатата причина за повтарящите се негативни модели на поведение и взаимоотношения в нашия живот. Това е мощен, силно енергиен метод за освобождаване от обременяващи несъзнавани връзки с лица от нашата семейна история и изграждане на нов вид взаимоотношения - основани на зряла любов и независимост.
За двете водещи
Камелия Хаджийска - психолог, от 15 години професионално работи с индивиди и групи в различни полета на приложната психология. Обучението си в метода на психодрамата започва също преди 15 години към фондация “Психотерапия 2000” и по настоящем е сертифициран психодрама-директор и психотерапевт.
Д-р Светла Маринова - психиатър, лекар-хомеопат, работи в областта на психичното здраве повече от 20 години. Преминала е курсове на обучение в метода на семейните констелации в Испания и Индия и по настоящем е сертифициран терапевт в метода на семейните констелации.
"ДРБ"

2007-08-07 - Обучение по методиката на канадския автор Джон Кехоу

Два взаимнодопълващи се метода обединяват сили за да ви дадат най-доброто в себепознанието и самоусъвършенстването.
Обучение по методиката на канадския автор Джон Кехоу на тема ‘Техники за овладяване силата на мисълта’ съвместно с ТЕС - „Техники за емоционална свобода” - нов революционен метод за премахване на емоциите саботиращи успеха.

Защо трябва да изберете точно тези методики?

Българският пазар е пренаситен с книги, “открили панацеята", които ни дават съвети за това как трябва да живеем. Всички те стигат неизменно до един и същ извод – Успехът и благополучието са постижими и зависят единствено от нас.
Но защо бихте решили да се обърнете към съветите точно на Кехоу? Той няма да ви предложи нищо различно и ново – вълшебства съществуват само в приказките. Тук става въпрос за реалности и конкретика. Предлаганата методика включва всичко съществуващо като методи за постигане на успех, представено по възможно най-достъпния начин, конкретизирано, без нищо излишно.
Акцентът при Кехоу е – Да се освободим от илюзиите, да станем самите себе си, да сътворим и приемем точно този свят, който желаем. А първата стъпка е най-трудна – Да решим какво точно желаем. Направим ли я - пред нас се откриват безбрежни хоризонти – и всичко става възможно. Трябва само да следваме предписанието, стъпка по стъпка, с безкрайна упоритост. Ако вярваме, че всичко е възможно, защото зависи от нас; ако желаем наистина това, в което вярваме; ако сме готови да го приемем – то ще бъде наше!
Не е необходимо да откриваме топлата вода. Много вещи по въпроса хора, вече са го направили. Тези, които са прочели, горепосочените книги и всички останали в тази посока са го разбрали. Сега, обаче има автор събрал всичко най-ценно по един перфектен начин.
Посещавайки семинарите по методиката на Джон Кехоу, бихте добили яснота по всички вълнуващи ви въпроси. А преживяването на практическата част дава възможност за истинското прилагане на методиката.
Ако имате безброй въпроси, ако имате нужда от помощ, ако просто сте обезсърчени или пък апатични, ако искате нещо ново и конкретно, което би променило вас и живота ви, защо не направите първата крачка – поискайте да успеете, позволете провокацията. Ако не опитате, никога няма да разберете, дали това не е бил повратният момент във вашия живот!

ТЕС прекрасно допълва метода на Кехоу като дава средства за овладяване на емоциите, които в повечето случаи са катализаторите на успеха или едно от най-големите препятствия за постигане на поставените цели. Лектор на тази част е единственият представител за България на методиката ТЕС – Иван Петърнишки.
Въоръжени с тези два метода, вие най-после ще можете неимоверно да ускорите и гарантирате осъществяването и най-дръзките си мечти.
Повече информация на www.kehoeducation.com
Продължителност – 20 часа
4 понеделника или вторника от 18 до 21 ч. и една събота
Цена – 200 лв. Отстъпки
За повече информация и записване – тел.8 666 984, 0897 818 718 Цена - 200 лв.
Място на провеждане - София, ул. "Гороцвет" #4, ет.1, ап. 3
Намира се до 4-то районно управление на МВР в Лозенец, което от своя страна е близо до хотел "Хемус".
"ДРБ"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36