Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2008-07-04 - Обучения

«ОБЩУВАЙ С МЕН, ОБЩУВАЙ СЪС...СЕБЕ СИ!»
(Телата ни говорят. Да се научим да ги чуваме!)
Водещ: Елза Калоянова
19.07- 20.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа. Такса участие:50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)
Неорайхианската терапия е терапевтична техника, помагаща на човека да се върне към тялото си и в пълна степен да му се наслади. Това особено значение на понятието тяло включва в себе си дишане, движение, чувствителност, себеизразяване и сексуалност.
Според В. Райх, структурата на характера на съвременния човек е белязана от отчуждението му от неговия вътрешен живот. Това се явява в основата на самотата, безпомощността, болезненото желание за власт, сексуалните беди, безпомощното невротично буйстване, както и неестествената болезнена търпимост. Хората са силно отчуждени от живия живот. Това отчуждение има не биологически, а социално-икономически характер.
За кого е предназначен този семинар:За всеки който смята, че познанието за себе си и общуването със себе си е в основата на общуването с другите; който смята, че сме едно цяло с телата си… а те имат какво да ни кажат за всеки, който вярва/иска да провери, че “…да знаеш истината на тялото – означава да съзнаваш неговите движения, импулси и съпротивления, т.е., че те произтичат от него. Ако човек не чувства напреженията, ригидността си или тревожността на своето тяло, то той отрича истината!” А. Лоуен
Както и за всеки, който иска да обогати знанието си за другите и как по-добре и успешно да общува с тях.
За семинара:Семинарът е насочен към възстановяване на тялото до неговата естествена спонтанност, чрез система от дишане, упражнения, ролеви игри и изследване на взаимоотношението между психика и тяло.
ВЪВЕДЕНИЕ В ХИПНОЗАТА
Водещ: Калин Цанов

19.07- 20.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа. Такса участие:50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

Предложеният семинар цели да повиши информираността и чувствителността на обучаващите се относно хипнозата и хипнотерапията. Последните ще добият и практически умения за работа с хипноза. Обучението би било полезно за психолози, лекари, стоматолози, педагози, възпитатели, социални работници и студенти от изброените специалности, проявяващи интерес към проблемите на психотерапията и в частност на хипнозата и хипнотерапията.
Програма на семинара:
- Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
- История на хипнозата и хипнотерапията. Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
- Феномени на хипнозата - погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия, пост-хипнозни внушения.
- Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента.
- Въвеждане в хипноза. Дълбочина на хипнозата. Извеждане от хипноза.
- Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.

ПАРТНЬОРСТВО И ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ
Водещ: Милена Манова – психолог

26.07- 27.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа . Такса участие: 50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

Изкуството в партньорството е в умението един сладкиш така да бъде разделен, че всеки да вярва, че е получил по-голямото парче.
Позитивната психотерапия произхожда от “positum”, действителното, цялостното. Основополагаща идея на създателя на позитивната психотерапия, проф. Песешкиан, е да се изследва цялостната личност с нейните конфликти, но и със способностите, които изначално притежава за справяне с тях.
-Ще изследваме различни форми на партньорски взаимоотношения, разбиране и саморазвитие в партньорството;
-Как възприемаме партньорите си, какви партньори търсим, достатъчно ли даваме, за да изискваме любов?;
-Как изграждаме и поддържаме взаимоотношения?;
-С какво са свързани големите ни разочарования и страдания?;
-Какви са емоционалните клопки и възможно ли е да ги избегнем?;
-Как да развиваме способността да обичаме и да бъдем обичани?
Всеки от нас притежава система от концептуални схващания, които могат да бъдат спасителни или деструктивни за личността. Ще работим с актуалните способности за контакт, доверие, любов, сексуалност, които са ключов момент в теорията за позитивната психотерапия.
По време на семинара ще се опитаме да намерим подход за индивидуалния път към партньорството.

ТАНЦИТЕ НА СЛОНА. За ефективната работа в терапията и консултирането
Водещ: Боян Страхилов и
Д-р Пламен Панайотов

26.07- 27.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа. Такса участие: 50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66 ет.2 (учебна школа Магистра)

Практическо обучение, основано на фокусираните към ресурси и решения подходи
Сигурно ви се е случвало да се питате: „Как да подходя към този човек?”, „Доколко има полза от това, което правя?” „Добре ли се справих в този случай?”, „Как да стана по-добър професионалист?”. Подобни въпроси възникват естествено при психологическата работа с хора. Затова, в стремежа си към професионално усъвършенстване специалистите от помагащите професии непрекъснато търсят пътища за повишаване на уменията и качеството на собствените дейности. В тази насока ще бъде и работата в това практическо обучение.
Основен фокус на обучението ще бъде – Как да сътворите ситуация при работа с клиенти, в която да сте достатъчно ефективни? Как вие и вашите клиенти да забелязвате ползите от това което правите, така че те да са доволни от вашия подход? Каква е връзката между полза и ефективност? Освен това ще ви бъдат представени различни консултативни и терапевтични случаи практиката. Ще бъдат дискутирани необичайни ситуации при консултиране и терапия, които съвременната реалност изисква. Ще бъдат разглеждани професионалните подходи за работа с хора през погледа на бизнес философията и етичните принципи, които тя следва. Като участници в обучението вие ще учите техники за структуриране на ситуации и изграждане на стъпки за системна последователност, които дават смисъл на идеята за полезност в консултирането и терапията.
.
Краен срок за записване: 18.07.2008г.
Ограничен брой места

За справки и записвания:
тел. 02/931-02-46
гр. София бул. Сливница 142 вх.А ап.3
от понеделник до петък
13-17 ч

GSM: 0889 761881
alfatm@abv.bg
www.4april.org
www.starasofia.dir.bg


СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ “4-ТИ АПРИЛ”
(Психологически клуб “Стара София”)организира

VІІ ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПСИХОЛОГИЯ - 2008

Програма
(19-20.07 и 26-27.07.2008г.)

2008-07-04 - Семинар за изследване на доминиращия архетип в живота ни

Нашият опит се определя от схващанията ни за живота. Измисляме приказки за света и до голяма степен изживяваме техните сюжети. Какъв е животът ни много зависи от сценария, който възприемаме съзнателно, или по-вероятно, несъзнателно.
Каръл Пирсън


“Пътешествието на Героя в Нас”

психодраматичен семинар за изследване на доминиращия архетип в живота ни

водещ: Камелия Хаджийска

- За кого е този семинар?

Този семинар е за всички, които се интересуват от психология на архетипите и искат да се научат да разпознават как, в какви форми, и кога в живота си се свързват с тяхната енергия. Той е за всички, които вярват, че животът е низ от уроци и искат да разберат кой е доминиращият архетип в живота им в този момент и кои са уроците, които трябва да научат. Той е за тези, които обичат да се забавляват, докато учат и се наслаждават на творческата експресия и езика на действието, на който говори психодрамата. Той е всички нас, които смятаме, че животът е приключение и искаме да посрещнем предизвикателствата, които той ни предлага, по най-добрия за нас начин.

- За какво е този семинар?

Това е семинар, посветен на изследването на актуалната ни житейска ситуация – нейните въпроси, уроци, избори и предизвикателства – семинар, който отваря пространство за рефлексия – откъде идваме и накъде отиваме... и го зарежда с архетипната енергия на вечните принципи на човешкото развитие. Той е вдъхновен от проникновената книга на Керъл Пирсън “Да пробудиш героите в теб” (дванайсет архетипа, които ни помагат да намерим себе си и да преобразим нашия свят), но надхвърля теоретичната й рамка за разбиране и осмисляне на етапа на развитие, в който сме в момента. В сърцевината на подхода е разбирането, че всички ние се променяме и развиваме и без значение колко надалеч сме стигнали в собственото си “пътуване”, ние винаги имаме нужда да спрем, да се огледаме в себе си и в другите по един по-различен начин и да дадем имена на опита и посоката, в която се движим... Зад имената на дванайсетте архетипа, дадени от Каръл Пирсън - Невинен, Сирак, Воин, Грижовник, Търсач, Разрушител, Любовник, Творец, Владетел, Магьосник, Шут и Мъдрец - стоят сложни психологически реалности – всяка от тях със специфични задачи, страхове, цели, дарове, сенчести аспекти и нива на развитие. Тези реалности ще бъдат изследвани и оживявани с изключително творческия и красив метод на психодрамата.

- Как ще работим?

Ще работим с метода на психодрамата, който изследва психичното чрез езика на действието и вслушване в “гласа на тялото”. Насочена към осъзнаване на актуалните ни вътрешни конфликти, към развиване на по-дълбока връзка с истинските ни нужди, към разширяване на житейския ни репертоар от роли, психодрамата е незаменимо средство за вливане на повече енергия и виталност в живота ни. Техниките, с които работи, дават простор на въображението, свобода на творческата ни изява, смелост за по-категорично заставане в центъра на “сцената” на нашия живот. В сърцевината на този метод е идеята за спонтанността като критерий за психично здраве и пълноценен живот.

- Кой е водещия?

Камелия Хаджийска завършва психология в Софийски Университет и повече от 15 години работи като психолог в различни направления на психологията – психодиагностика и професионален подбор, преподавателска и обучителна (тренингова) дейност, индивидуално и организационно консултиране, психотерапия и групи за личностно развитие и себепознание. Основният й професионален опит е в Институт по психология – МВР, където работи като специалист в направление за професионален подбор, научен сътрудник и преподавател към Полицейската академия, експерт в сектор за психопрофилактика на стреса. Автор на редица научни статии и публикации за активните методи на обучение и подходи за справяне със стреса. Работила е две години в мироопазващата мисия на ООН в Косово, където напуска като заместник-началник на Сектор за консултиране и подкрепа на международния контингент от полицаи.
От 2005 година е частно практикуващ психолог – консултант, треньор и психотерапевт. Редовен член на Дружеството на психолозите в България и на Българската асоциация по психотерапия. Сертифициран психодрама-директор и терапевт.

- Кога ще се проведе?

На 26-27 юли, от 9.30 до 18.30 часа.

- Къде?

В Център “Ананда”, ул. Йоан Екзарх 10, ет.1

- Колко ще струва?

80 лева

- Как да се запишем?

На телефон 0898710030, или e-mail: ka_hadjiiska@yahoo.com

- Кой може да участва?

Всеки, който се интересува от въпросите за себепознанието, психичното развитие, промяната и смисъла на нещата, които му се случват в живота. Не е необходим предварителен опит с метода на психодрамата, но ако има обучаващи се в психодрама, ще им бъде издаден сертификат за участие в група по психодрама, равен на 20 учебни часа.
Броят на участниците е ограничен!

2008-07-04 - ВАКАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЛЯТО 2008

Остават 5 ДНИ до крайния срок за записване!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Каним Ви да участвате в НОВОТО
ВАКАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЛЯТО 2008
НА ЦЕНТЪР “ПЛИСКА”
9 – 13 юли 2008

Фокус на обучението ще бъде психологическото консултиране на деца и техните родители.
1. Техники за работа с деца преживели насилие
2. Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба
3. Интерактивни методи за формиране на адекватна самооценка
4. Партниране на клиенти при взимане на решение
5. Техники за работа при семейни кризи

В прикачен файл Ви изпращаме подробна обучителна програма.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЕКИП НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР «ПЛИСКА»

За информация и записвания:
Анета Жечева
тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc.bulgaria@gmail.com, fsc04@abv.bg

2008-07-01 - КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ – 24 часа

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА

ОРГАНИЗИРА СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН

КУРС ПО ХИПНОТЕРАПИЯ – 24 часа


05-06.07.2008 г. и 12-13.07.2008 г., гр. София


Предложеното обучение е подходящо за психолози, лекари, стоматолози, педагози, възпитатели, социални работници и студенти от изброените специалности, успешно завършили Основен курс по хипноза (минимум 72 часа), проявяващи интерес към проблемите на психотерапията и в частност на хипнотерапията.

Лектори: 1/ Калин Цанов (психолог); 2/ Трифон Павлов (психолог); 3/ Иво Величков (психолог);
4/ д-р Георги Милошев (стоматолог)

Такса участие: 100 (сто) лева
Място на провеждане: гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход №52, Българска академия на науките, бл.17, ет.2 /Институт по история/.

Успешно завършилите курса по хипнотерапия ще получат сртификат от БАХ.

Допълнителна информация и записване:
гр. София, кв. „Лозенец”, ул. „Димитър Хаджикоцев” №94
e-mail: tzanov_kalin@abv.bg
trifon_p@yahoo.com

Тел.: 0899/ 469-099 (Калин Цанов, Председател на БАХ)
0899/ 802-579 (Трифон Павлов, член на УС на БАХ)

2008-06-29 - Обучение

Na vnimanieto na diplomirani psiholozi, socialni rabotnici, studenti po
psihologiya i socialni deinosti:

Fondaciya “Institut za ekologiya na misleneto” organizira kurs za obuchenie v
modela terapevtichna obshtnost za zavisimosti.

Kursyt e s prodyljitelnost 8 chasa. Sled zavyrshvaneto mu se predostavya
vyzmojnost za staj na uchastnicite.

Kursyt shte vkljuchva obuchenie v psihoterapevtichni tehniki, koito se prilagat
v modela terapewtichna obshtnost. Kursyt predstavlyava edna otlichna vyzmojnost
za vsichki raboteshti ili ucheshti v sferata na psihologiyata i socialnata rabota.

Kursyt e bezplaten.

Sled zavyrshvane se izdava sertifikat ot “Institut za ekologiya na misleneto”.

Za zayavki za intervu i dopylnitelni vypsosi, molya tyrsete d-r Petyr Vasilev
(Direktor na “Institut za ekologiya na misleneto”) na tel.: 0898209175

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36