Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2009-03-25 - „ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА ПРИ СЕМЕЙНИ КРИЗИ”

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”
ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА ПРИ СЕМЕЙНИ КРИЗИ”

АКЦЕНТИ:
• Арт-техника за извеждане на семейните модели на поведение при криза
• Невербална методика за изясняване разпределението на отговорностите в семейството
• Психо-драматични техники за предоговаряне на ролите в семейството
• Парадоксални техники за работа със семейства в криза

ЗА КОГО:
Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

ВОДЕЩИ: Анета Жечева, Антоанета Христова

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
25.04.2009 г. /събота/ от 10.00 до 15.30 часа – 6 учебни часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

ТАКСА: 35 лв.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg
Понеделник и петък: 10.00 – 13.00 часа
Вторник и четвъртък: 14.00 – 18.00 часа

Или по банков път:
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,
ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”
IBAN BG75BPBI79421052307601,
ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване: до 22.04.2009г. Местата са ограничени. Работи се в малка група.

2009-03-20 - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ (БААТ)
Европейски програми за обучение по психотерапия и психологично консултиране

ПРАКТИЧЕСКИ УЧЕБЕН КУРС
Първа част

Не можете да изпиете думата „вода”.
Думата „дъжд” не може да Ви намокри.
Трябва да изпитате на живо водата или дъжда,
за да знаете наистина какво означават тези думи,
защото сами по себе си те Ви държат на няколко крачки от опита.
Уейн Дайър

Участниците в този семинар ще имат възможност да:

• Се запознаят чрез собствени преживявания с арт терапевтични техники при групова работа с деца

• Дискутират приложенията на арт терапията в служби за работа с деца в общността (конкретен опит от практиката на екипа)

Симинарът дава възможност да продължите обучението си в тригодишната тренингова програма на БААТ. Той е подходящ за специалисти от помагащите професии (психолози, социални работници, лекари), студенти по педагогика на изобразителното изкуство, художници, учители по рисуване

Водещи: екип на БААТ
Валентина Маринова, Диана Алексиева
Кога? На 28 март 2009 г. от 10.00 до 18.30 часа.

Такса участие в курса: 50 лева за организации, 35 лева за работещи, 25 лева за студенти. Таксата можете да платите по банков път не по-късно от 23 март, понеделник. След тази дата, за да се включите в курса трябва да сверите с нас дали има останали свободни места. Участниците, които предпочитат заплащането по банков път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпратят на посочения по долу мейл информация с трите си имена, емейл и телефон за контакти и датата, на която са превели таксата.

Банкови данни:
Получател: БААТ (Българска асоциация по арт-терапия)
Юробанк И Еф Джи България
Клон Дондуков, адрес на банковия клон: бул. Дондуков № 34
SWIFT BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG45BPBI79401060150301
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ -ТАКСА СЕМИНАР

Дата за регистрация на място САМО на 23 март, понеделник от 18,30 до 20,00 часа на ул. Христо Белчев № 1, етаж 3.
Семинарът е конструиран така, че има своята завършеност, но същевременно ще се признава като част от тригодишната програма на БААТ, провеждана във взаимодействие с проф. Дайана Уолър от Британската асоциация на арт терапевтите.

Тел. за повече информация: 0899-860972, от 10 до 17 часа, Диана Алексиева и на email: vkmarinova@gmail.com

2009-03-08 - Семинари за изследване на мъжката автентичност

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
АДРЕС: УЛ. СОЛУНСКА № 23, 1000 СОФИЯ, www.psychotherapy-bg.com
Европейски програми за обучение по психотерапия и психологично консултиране

Съвременният мъж!

• объркващи послания и митове, насаждани от масовата култура
• противоречиви очаквания и изисквания
• взаимно изключващи се традиционни и съвременни модели на поведение
• не съзнавани роли, унаследени от семейството

Всичко това кара много от съвременните мъже да изграждат защитна броня.

• Дали тя е просто един тежък ненужен товар, който мъкнат или реално запазва живота им?
• Защо всеки юноша трябва да открадне ключа за мъжествеността си, който се крие под възглавницата на майка си?
• Защо „мачото” е „мъжленцето” на мама?


Това са само някои от въпросите, които ще бъдат разглеждани на поредица от няколко семинари за откриване на актуалните промени в развитието на мъжа в съвременния свят. Ще бъдат илюстрирани идеи на Карл Юнг, Роберт Блай, Джордж Василиу, Берт Хелингер. След семинарите се предвижда формирането на малка група за собствен опит от мъже желаещи да продължат да изследват щекотливите въпроси. В малката мъжка група необезпокоявани от женско присъствие те ще имат възможност да споделят своите асоциации, възгледи и чувства стимулирани от интерактивни методи на психодрама, арттерапия, NLP.


Водещ: Румен Георгиев и екип
От Психотерапевтичен институт по социална екология на личността


Първият семинар ще се състои на 15 март от 12ч. до 17ч

Такса участие:
Работещи 30 лв.
Студенти 25 лв.

Тел. за повече информация и записване:

Kрасимир Иванов – 0885 008 564,
0878 571 884
krasivanov@abv.bg

Александър Бунов – 0897 888 007
alexanderbunov@abv.bg

Записване и заплащане на такса участие:
на 12.03.2009 г. от 18 ч. до 20 ч.
ул. „Христо Белчев”1. ет. 3
в дясно от асансора
или по банков път: получател: ПИСЕЛ, IBAN: BG53BPBI79401052657101, SWIFT BIC: BPBIBGSF, Българска пощенска банка /БПБ/, София, ул. Солунска № 15

Местата са ограничени!

2009-03-03 - „ПАРТНИРАНЕ НА КЛИЕНТИ ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ”

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”
ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„ПАРТНИРАНЕ НА КЛИЕНТИ ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ”

АКЦЕНТИ:
• Модели за работа с метафори при взимане на решения
• Психодраматични техники подпомагащи избора на алтернатива
• Техники с използване на визуализация за стимулиране на вътрешните ресурси
• НЛП техники за намиране на творчески решения

ЗА КОГО:
Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

ВОДЕЩИ: Анета Жечева, Антоанета Христова

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
21.03.2009 г. /събота/ от 10.00 до 15.30 часа – 6 учебни часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

ТАКСА: 35 лв.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg
Понеделник и петък: 10.00 – 13.00 часа
Вторник и четвъртък: 14.00 – 18.00 часа

Или по банков път:
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,
ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”
IBAN BG75BPBI79421052307601,
ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване и внасяне на таксата: 17.03.2009г.
Местата са ограничени. Работи се в малка група.

2009-03-03 - Българска асоциация по психотерапия

Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на БАП, поканва всички свои членове на годишно Общо събрание на БАП, което ще се проведе на 7.03.2009 г. от 10.30 часа на адрес: гр. София, ул. "Пиротска" № 117 в Националния център по наркомании при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет
2. Избор на нови ръководни органи
3. Разни
С почит: Никола Атанасов – Председател на Българска асоциация по психотерапия

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36