Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2009-05-07 - Подходи за работа с деца с тревожност и страхове - 2 част

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ!

Каним Ви на ПРОДЪЛЖЕНИЕТО на модула „Подходи за работа с деца с тревожност”, което ще се проведе през м. май.

„ПОДХОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ТРЕВОЖНОСТ и СТРАХОВЕ” - ІІ част

на 10.05.2009 г. /неделя/

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЕКИП НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР «ПЛИСКА»

За информация и записвания:

Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg

2009-05-03 - Лекция на проф. Майк Ноулз

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 8 май (петък) от 13 часа в 65 аудитория в СУ ще има лекция проф. Майк Ноулз, президент на Международната асоциация по приложна психология, на тема: "Глобални тенденции в психологията и приложната психология"

Ще бъдат обсъждани и изисквания за практикуването на психологията като професия в различни страни по света.

Лекцията е с осигурен превод.

Ще можете да зададете въпросите, които Ви вълнуват и на тях ще отговори човек с огромен глобален опит.


Международната асоциация по приложна психология е най-старата международна асоциация на психолози: тя е основана през 1920 г. И днес има повече от 1500 членове от повече от 80 страни. Мисията й е формулирана като „...съдействане и популяризиране на науката и практиката на приложната психология, и подпомагане на взаимодействието и общуването за приложната психология по света“ (http://www.iaapsy.org/).

С подкрепата на Международната асоциация по приложна психология Дружеството на психолозите в България организира Регионална конференция по психология (SEERCP 2009), 30 октомври - 1 ноември 2009 година. Подробна информация за конференцията можете да намерите на обновената Интернет-страница на конференцията - http://RCP2009. wordpress. com (www.RCP2009. org)

До петък, 8 май 2009 г.! Oчакваме Ви!

2009-04-29 - Група за Първо ниво на обучение по психодрама

ПСИХОДРАМА ЦЕНТЪР

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ
ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПСИХОДРАМА ТРЕНИНГ ОРГАНИЗАЦИИ
организира провеждането на:


Група за Първо ниво на обучение по психодрама – за психодрама асистент.Групата е предназначена за професионалисти в сферата на помагащите професии. В продължение на 600 учебни часа (1уч. час = 45 мин.) се усвояват основните техники на психодрамата, както и историята, философията и принципите на работа на този метод. Обучаващите се преминават през учебния материал чрез собствените си преживявания, емоции и взаимоотношения. В края на първото ниво на обучение от участниците се очаква да могат сами да практикуват усвоеното във взаимно водене в групата. Важни елементи в обучението са теоретичната самоподготовка на обучаващите се, както и писмената себерефлексия. Библиотеката на Психодрама център “Орфеус” предоставя на обучаващите се цялата си налична литература. Първото ниво на обучение завършва с практически изпит, след което завършилите получават сертификат за психодрама - асистент и правоспособност да практикуват психодрама в ко-лидерство с дипломиран психодрама - водещ.
Включване в обучение за първо ниво е възможно след участие в група за разширяване на личностовия потенциал с психодрама - минимум 200 часа (по 45 мин.). Изисква се участниците да са завършили своето професионално образование и да работят в сферата на помагащите професии. Долната възрастова граница е 23 години, горна възрастова граница няма. По изключение се допуска включване на студенти пред дипломиране. Включването в обучение ще става след провеждане на интервю, запознаване на участника с програмата за обучение и правилника за дейността на института и сключване на договор.
Работи се в затворена група от 6-15 участника.
Продължителност на групата: 600 работни часа (по 45 минути), разпределени в 30 работни уикенда по 20 часа (един уикенд месечно). Включването в групата ще става след предварително интервю, което ще се проведе след уговорка по телефона.
Краен срок за подаване на заявки и за провеждане на интервюта – 05.05.09.
Начало на групата 09 -– 10.05.09
Цена на входното интервю – 30,00 лв, такса за участие в един работен уикенд – 55,00 лв
Работно време на групата: събота и неделя от 9,00 до 18,10
Обучението ще се води от д-р Гълъбина ТАРАШОЕВА - Психодрама терапевт, дипломирана от Стокхолмската психодрама академия и от Психодрама институт за Европа. В обучителната програма участват и гост-преподаватели.
Сертификат за участие ще се издаде на завършилите целия курс на обучение.
За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева,
тел.: 0888/20-99-29, 0894/640 335 orpheuspsychodrama@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
В ГРУПА ЗА ПЪРВО НИВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПСИХОДРАМА
.......................................................................................................................................
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ
........................................................................................................................................
ВЪЗРАСТ .АДРЕС:ПОЩЕНСКИ КОД.. ГРАД / СЕЛО ОБЛАСТ
...........................................................................................................................................
УЛИЦА / КОМПЛЕКС НОМЕР / БЛОК ВХОД ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ
........................................................................................................................................
ДОМ. ТЕЛЕФОН СЛ.ТЕЛЕФОН ЕЛ.ПОЩА
..................................................................................................................................... .......
ПРОФЕСИЯ МЕСТОРАБОТА

2009-04-29 - Превенция и диагностика на комуникативните нарушения

Превенция и диагностика на комуникативните нарушения
при деца на възраст от 0 до 7 години


За какво е това обучение?
Курсът засяга две основни тематични зони – превенция и диагностика в областта на комуникативните нарушения при деца на възраст от 0 до 7 години. Неговата цел е да представи най – новите схващания и използвани практики в превенцията и диагностиката на комуникативните нарушения. Обучението е със силна практическа насоченост. Важен момент е и темата за взаимоотношенията и работата в екип по превенция на комуникативните нарушения между логопед – психолог – педагог и родител.
За кого е това обучение?
В обучението могат да участват специалисти – логопеди, психолози, педиатри, общопрактикуващи лекари, предучилищни и начално- училищни педагози, социални работници , както и родители.
Обучителни модули и теми:
• Комуникативни стратегии
• Ранни предпоставки за успешно овладяване на писмената реч
• Деца в риск – кои са те?
• Фонологични способности
• Появата на „Аз” формата в речта на детето
• Комуникативни стратегии на родителите с децата
• Комуникацията в институциите
• Оценка на развитието на тригодишното дете в сферите: социализация / комуникация; графизъм; разбиране; изразяване
• Детето на 4 – 4,6 години – какво и как да изследваме с оглед на предстоящо ограмотяване
• Ранни контакти с книгата
• Детето на 6годишна възраст – владеене и проверка на „техническия” речник; преходът от устен към писмен тип на изразяване.
Практически ползи за участниците:
• Придобиване на съвременна професионална информация в областта на превенцията и диагностиката на комуникативните умения в ранна детска възраст;
• Запознаване с използвани и доказали се в практиката методологии за обследване на детето в различни етапи от неговото развитие
• Възможност за мултидисциплинарен диалог и разискване на казуси от практиката
• Нови идеи за работата в мултидисциплинарен екип и привличането на родителите като партньори в процеса на работа с детето
• Ролята и родителите , идеи за домашни занимания с детето по превенция на комуникативните нарушения

Водещ: маг. логопед, д-р по социална психология Росица Йосифова (Логопедичен център „Ромел” – София, преподавател в НБУ, логопед в SOS Детски селища в България)
Дата на провеждане: 27 и 28 юни 2009г.
Място на провеждане: град Велико Търново
За информация , подробна програма на обучението и записване: Даниела Малакова
тел.: 062 600458 моб. тел.: 0887 268339 ел. поща: daniela_malakova@dir.bg


2009-04-29 - Reteaming коучинг

ПИК център – София
и Даниела Малакова (психолог), Велико Търново
организират обучителен семинар:

Reteaming коучинг
Дата: 20-21 юни 2009г.
Място: Велико Търново, залата е в процес на договаряне.
Водещ: Боян Страхилов

Какво е коучинг?
Това не е консултиране, не е тренинг, не е терапия. Коучинг е важна част от ново-възникваща организационна култура, насочена към разитие на мениджъри, лидери, ръководители и служители. Неговото определение може да звучи по следния начин: "Да придвижим важни хора от мястото, на което те се намират в момента до мястото, на което те искат да отидат". Коучинг е процес, който се практикува в разнообразни ситуации и е по-скоро "учене на място и навреме", отколкото "учене, предизвикано от случайни събития". Ползите от неговото приложение са многопосочни, като например да подпомогне намирането на отговори на следните въпроси:
o Как да преодолеем трудни лични моменти в служебни ситуации?
o Как да подобрим продуктивността и качеството на работата?
o Как да повишим на ангажираността и удовлетвореността на персонала?
o Развитието на какви умения ще е полезно за справяне с трудностите?
o Какъв подход има смисъл да се използва за постигане на важни цели?
o По какъв начин да организирам един цялостен процес за саморазвитие?

Защо да ползвате коучинг?
o Бързо се подобрява организационната култура и бизнес среда
o Съдейства за развитието и стабилизирането на групи и екипи
o Развива способността за взимане на по-добри мениджърски решения
o Стимулира справянето с предизвикателствата при промени
o Подобрява практикуването на професионални роли и отговорности
o Съдейства за развитие на идивидуална отговорност у служителите
o Подпомага развитието и стабилизирането на лидерски способности
o Разрвива ценни допълнителни умения у експертия персонал
o Подкрепя дейностите на мениджърския състав
o Съдейства за по-ефективно управление на стреса и времето
o Създава по-добра възможност за учене за продължителен житейски период
И още много допълнителни ползи получавате при използване на коучинг. Той може да се комбинира с други обучения, тренинги, процеси на фасилитиране и консултативни сесии.
За информация и записване:
Даниела Малакова – психолог, частна практика Велико Търново
адрес: град Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав №39, партер
тел.: 062 600 458 моб. тел.: 0887 268339
ел. поща: daniela_malakova@dir.bg
такса участие: 130лв.(включва работни материали, кафе паузи)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36