Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2009-09-28 - Въведение в арт-терапията

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ (БААТ)
info.baat@gmail.com
Европейски програми за обучение по психотерапия и психологично консултиране
Въведение в арт-терапията
(въвеждащ курс - 20 часа)

Не можете да изпиете думата „вода”.
Думата „дъжд” не може да ви намокри.
Трябва да изпитате на живо водата или дъжда,
за да знаете наистина какво означават тези думи,
защото сами по себе си те ви
държат на няколко крачки от опита.
Уейн Дайър


Участниците в този семинар ще имат възможност да се запознаят с арт терапията чрез лично преживяване.

Участниците, които искат да продължат в дългосрочно обучение могат да заявят това след края на курса.

Курсът е подходящ за специалисти от помагащите професии (психолози, социални работници, лекари), студенти по педагогика на изобразителното изкуство, художници, учители по рисуване

Водещи: екип на БААТ
Валентина Маринова, Диана Алексиева и Красимир Иванов
Кога? На 3 и 4 октомври 2009 г. от 10 до 17 часа.
Такса участие в курса: 100 лева за организации, 70 лева за работещи, 50 лева за студенти.
Дата за регистрация: 30 септември, сряда от 18,30 до 20,00 часа в офиса на БААТ – ул. Христо Белчев № 1, етаж 3.
Желаещите да платят таксата си по банков път да се свържат по телефон или ел. поща, за да получат данните на банковата сметка на БААТ.
Максималният брой участници – 15. Регистрирането за семинара приключва при запълване на бройката.

Семинарът е конструиран така, че има своята завършеност, но същевременно ще се признава като въвеждащо ниво от тригодишната програма на БААТ, провеждана във взаимодействие с проф. Даяна Уолър от Британската асоциация на арт терапевтите.
Повече информация на info.baat@gmail.com и 0896-753837 - Валентина Маринова

2009-09-28 - "Приказна психотерапия"

На 10 октомври, събота, от 9.30 до 16.30 ч ще се проведе поредното обучение на Института по Позитивна Психотерапия от цикъла "Семинари по детска психотерапия" на тема

"Приказна психотерапия"

Водещ: Хенриета Илиева – Детски и клиничен психолог.

Цена: 60 лв.

Моля потвърдете участие.

За повече подробности, вижте сайта ни www.positumbg. com.

С уважение,

Milena Manova
Institute of Positive Psychoterapy
00359 899 17 55 17
positumbg@gmail. com
www.positumbg. com

2009-08-18 - Магистърска програма: Клинична социална работа

Софийски университет „Свети Климент Охридски”
Магистърска програма: Клинична социална работа

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение : задочна
Ръководител: проф.дпн Надежда Витанова
Тел. 9308 296, 0887 377 960. e-mail: nadia_vitanova@yahoo.com

Магистърската програма “Клинична социална работа” е предназначена за подготовка на специалисти по социална работа с клинична насоченост: в психодиспансери и специализирани клиники; в дневни центрове, стационари и организации за подпомагане на хора с увреждания и със зависимости от психоактивни вещества; психотерапевти в клиники и центрове за работа с хора с увреждания, домове за деца, домове за страни хора, хосписи и др.
Изисквания за кандидатстване: кандидатите да са с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” по университетската специалност „Социални дейности” или „Социална педагогика и социално дело”.
Целта на обучението е теоретична и практическа подготовка на специалисти за успешна професионална реализация в областта на клиничната социална работа.
Очакваните резултати са по посока на придобиване на следните основни компетенции:
- Умения за установяване и диагностично проследяване на поведенчески симптоми на аномалии в социалното, емоционалното, интелектуалното и волевото поведение на личността.
- Психотерапевтично поведение, включено в социалните грижи за възрастни и деца с личностно-поведенчески нарушения, физически и психически увреждания, клинични заболявания, продължителни психосоматични разстройства, състояния на стрес, старчески нарушения и др.
- Теоретично осмисляне и практически умения за осъществяване на ресоциализация и социална адаптация на хора с увреждания и заболявания, криминално проявени, зависими от психоактивни вещества и други рискови групи.
- Консултиране и водене на групи в социално-клиничните дейности.
- Оздравителна рехабилитация в социално-медицинската практика и социалната работа с бежанци.
- Проблеми на майчинството и ценностно-деонтологични параметри на клиничната социална работа.
Оценяване: извършва се по критерии, съответстващи на очакваните резултати, чрез изпити, текущи оценки, разработка на дипломна работа.
Обучението завършва с подготовка и защита на дипломна работа.

Общо за целия курс на обучение – 500 ч.
За подготовка на дипломна работа – 100 ч.
Брой на изпитите – 4
Брой на текущите оценки – 4

Документите за кандидатстване се подават през м. Септември в стая 212 на Ректората, тел. 846 71 86.

2009-07-26 - NLP

НЛП Практик - целта е мечта със
срок за изпълнение! Не го изпускайте!

Здравейте,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в «НЛП Практик», курс, посветен на Невро Лингвистичното Програмиране, който ще Ви даде техники и инструменти, чрез които да познавате и разбирате по-добре света и хората около Вас, да работите ефективно и с лекота да постигате желаните резултати. НЛП показва и учи как да развиете Вашите ресурси и как да помагате на другите да открият вътрешния си потенциал.
Сигурна съм, че поне веднъж сте си задавали въпроси като: Какво ще променя в живота и ежедневието си, ако владея методи, чрез които мога да преодолявам предизвикателствата пред мен, да постигам целите си и да реализирам мечтите си? Какво ще постигна, ако премахна бариерите, с които съм се обградил? Мога ли да общувам така, че със сигурност моите близки, колеги и приятели да ме разбират? Мога ли да споделям своите идеи и принципи така, че да бъдат разбрани от екипа, клиентите и партньорите на компанията?

НЛП Практик е курс, в който ще можете да зададете тези и още по-предизвикателни въпроси, да намерите отговорите, които търсите, да развиете способностите, скрити във Вас и да ги приложите в професионалния и личен живот.

Това е тренинг, таргетиран към хората, които искат и могат да приложат НЛП в бизнеса, продажбите, комуникацията, маркетинга и лидерството. НЛП Практик е отворен към всички, без значение от предишен опит. Той е за всеки, приел предизвикателството да се усъвършенства като човек и като професионалист. За всеки, който иска да владее изкуството на НЛП и да е сертифициран НЛП Практик.

За кого е НЛП Практик? НЛП Практик е за личностите, които:

- Вярват, че могат да постигнат повече в бизнеса и живота
- Искат и знаят, че ще успеят да преминат през ограниченията и предизвикателствата
- Чувстват вътрешната си сила
- Искат да увеличат приходите си
- Могат да увеличат продажбите на компаниите си, чрез подобрени умения за продажби и отношения с клиентите
- Искат да комуникират по-успешно с близки, приятели, колеги и клиентите на компаниите, за които работят
- Искат да са автентични лидери и мениджъри, да водят и да бъдат следвани
- Желаят да споделят своите идеи и принципи така, че да бъдат разбрани
- Искат да постигнат баланс между личния и професионален живот
- Знаят, че могат да създадат креативно пространство за растеж за себе си и обкръжението си
- Вярват в идеите и мечтите си и искат да ги осъществят
- Вярват, че успехът не е магия и могат да го постигнат

По време на НЛП Практик ще усвоите специфични умения и ще можете да:

- Поставяте цели, които Ви вдъхновяват и Ви водят към конкретни резултати
- Разгърнете способността си да се синхронизирате с околните
- Разпознавате силата на невербалната комуникация
- Усвоите фините детайли на речта, чрез които завладявате аудиторията и събеседниците си
- Отидете „отвъд” думите - способността да разпознавате чувствата и емоциите и да работите ефективно с тях
- Давате конструктивна обратна връзка, която да предизвика желание в другите за справяне с предизвикателствата
- Извличате ресурси, необходими за достигане на оптималното решение, на базата на собствения си опит
- Придобиете умения за изслушване и за задаване на въпроси. Да владеете силата на силните въпроси
- Се научите как да използвате най-силното въздействие, а именно «Личното»,
- Създавате усещане за настояще и бъдеще, да живеете активно в тук и сега

Треньор: Магдалена Николова, НЛП Треньор, бизнес коуч и организационен психолог

Магдалена Николова има богат практически опит в областта на бизнес коучинг, НЛП тренинги и организационна психология от практиката си с мениджъри и техните екипи от България, Швейцария и Франция. Тя е Магистър по Организационна Психология и Управление на Човешките ресурси от Университета на Лозана, Швейцария.

Магдалена Николова е единственият НЛП треньор първо поколение в България, след като е сертифицирана като НЛП Практик, НЛП Мастер Практик и НЛП Треньор лично от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП), Кармен Бостик Ст. Клер (ко-създател на Новия Код на НЛП) и Майкъл Керъл от NLP Academy, Лондон, Англия. Тя е и сертифициран експерт в областта на Баланс между личния и професионалния живот, отново тренирана лично от Джон Гриндер. През 2008 - 2009 г. Магдалена специализира бизнес коучинг в акредитирания от Интернационалната Коуч Федерация институт “Coaches Training Institute” в Париж, Франция.

Тя е първият коуч от България, който става член на Международната Коуч Федерация (ICF) през 2007 г. В края на същата година тя става един от съоснователите на ICF България.

Мотивационен оратор и автор

Магдалена Николова е гост-лектор, мотивационен оратор и участник в различни международни събития като Международната Конференция на Зонта Интернешънал в София, 2007 г. на тема Жените ментори; 13-тата Конференция на Европейската Асоциация по Трудова и Организационна Психология, Стокхолм, 2007 г. на тема Ефикасни стилове на лидерство; Глобалния Договор на Лидерите, ООН, Женева, 2007 г.
В периода 2005-2007г. Магдалена преподава Човешки ресурси и Организационно консултиране в Лозанския университет в Швейцария. След връщането си в България тя продължава опита си в СУ „Св. Климент Охридски”, където води практически семинари отново в областта на организационното консултиране. Автор е на статии в областта на лидерството, корпоративната култура, изграждане на екипи и т.н., публикувани в медии като «Капитал», «Дневник», сп. «Мениджър», сп. „Човешки ресурси”, „Инвестор”, сп. „Нея”. Владее перфектно английски и френски език и провежда тренинги и обучения свободно на всеки един от тях.

„Аз вярвам, че всяко човешко същество има невероятни ресурси, които веднъж отключени могат да провокират позитивна невероятна промяна в живота ни.”

Асистент треньор: Лили Василева, НЛП Практик, бизнес треньор и организационен психолог

Лили Василева завършва магистратура по трудова и организационна психология в Софийски университет. Работи и се дипломира под ръководството на зам. ректора на университета в Ню Йорк, САЩ. Професионалният й път минава през подбор на персонал, подготовка и провеждане на бизнес тренинги, организационно консултиране, както и преподавателска дейност. От 2008 г. е сертифициран НЛП Практик.

Интересите й са насочени към развиване на ключови компетенции най-вече в областта на техники и превенции срещу стреса, комуникация и емоционална интелигентност.

Работата й с едни от най-добрите специалисти в областта на психологията на потребителя й помагат да открива нуждите на участниците в обученията. В процеса на тренинг Лили Василева помага на бизнес екипите да открият нови възможности, да развият не само ключови, но и специфични умения. Целите, които си поставя при започване на тренинг е отделната личност сама да направи избор за това какви промени да осъществи в начина си на мислене, действие и перспектива към конкретни ситуации.

Твърдо вярва, че всеки човек трябва да е Мениджър на собственото си работно място и за тази цел тренингите за развиване на умения са най-мощният инструмент, който провокира скритите възможности на всеки човек.

Дати на провеждане: събота и неделя от 09:30 до 17:00 ч.

1 модул - 3 и 4 октомври 2009 г.
2 модул - 17 и 18 октомври 2009 г.
3 модул - 31 октомври и 01 ноември 2009 г.
4 модул - 14 и 15 ноември 2009 г.
5 модул - 28 и 29 ноември 2009 г.

Място на провеждане:

Конферентна зала в гр. София

Финансови параметри:

Цена за 10 дни : 716 евро с ДДС (с възможност за разсрочено плащане)
При плащане до 31.07.2009г - 7% отстъпка
При плащане до 31.08.2009г. - 5 % отстъпка
Краен срок за записване : 15 септември 2009 г.

Местата за НЛП практик групата са ограничени и се запълват по реда на регистрация и плащане!

Повече информация за НЛП, брошура на НЛП Практик и записване:

+359 2 955 52 71, +359 888 52 67 24, +359 878 46 45 40 или на info@mlc-consult.com, www.mlc-consult.com

ON-LINE регистрация може да направите от тук
Бланка за попълване на данни и регистрация може да изтеглите от тук


Каня Ви заедно да станем част от предизвикателството НЛП Практик!

С уважение,

Магдалена Николова, НЛП Треньор, бизнес коуч и организационен психолог


2009-06-28 - ВАКАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЛЯТО 2009

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ!

Каним Ви да участвате в НОВОТО
ВАКАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЛЯТО 2009

НА ЦЕНТЪР “ПЛИСКА”


10 – 12 юли 2009

Фокус на обучението ще бъде психологическото консултиране на деца и техните родители. Теми:

Психологическо консултиране при развод в семейството

Методи за работа с деца с психосоматични проблеми

Консултиране на семейства при трудности в общуването между родителите и децата

В прикачен файл Ви изпращаме обучителната програма.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЕКИП НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “ПЛИСКА”

За информация и записвания:

Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg, fsc.bulgaria@ gmail.com

www.centarpliska. com

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36