Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> A

Атрибуция - процес на построяване на догадки за причините на поведението на другите хора, а също и на собственото поведение.

Абстиненция - състояние, бъзникващо след прекратяване на употребата на алкохол (или наркотици), характеризиращо се с редица физиологични и психични разстройства. Изразеността на абстиненцията зависи от продължителността и интензивността на алкохолната злоупотреба.

>>

Акалкулия е невъзможност или специфични затруднения за смятане и сметни операции.

>>

Акцентуация - значително усилване и крайна изразеност на отделни черти на характера или техни съчетания.
(Филатов, 2003)

>> Алекситимия

Алекситимия - психологична характеристика, определяна от следните когнитивно-афективни особености:

1. затруднения в идентификацията и описанието на собствените чувства;
2. затруднения в разграничаването между чувствата и телесните усещания;
3. понижена способност за символизация, за което свидетелства бедността на фантазията и на другите прояви на въображението;
4. в по-голяма степен фокусиране върху външните събития, отколкото върху вътрешните преживявания.

>>

Афазия - оптическа - частична или пълна загуба на способността да се предизвикат в паметта зрителни образи на обектите или на сцените, при отсъствие на стимул, въздействащ върху ретината. Такива пациенти трудно успяват да извлекат зрителни образи на зеленчуците, плодовете и животните; те не могат да си представят образа на слон например и да опишат неговите черти.

| 1