Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> Ф

Феминистка теория - целостна сложна система от възгледи за социалния живот и човешкия опит, разглеждащ като изходна точка приоритета на жените. Тази теория поставя на първо място жената, което се изразява в три аспекта:

1. основния й обект на изследване са ситуациите и затрудненията, с които се сблъскват жените в обществото;

2. тази теория разглежда жените като най-важни субекти, тоест се стреми да гледа на света изхождайки от особената женска позиция - за ролята на жената в социалния свят;

3. феминизма като теория критикува обществото от името на жените и действа в техен интерес, за да направи света за тях по-добър.

>>

Фенотип - целият комплекс от признаци на организма, възникващи в хода на неговото развитие.

Фенотипна дисперсия - мярката за изменчивот на признака във фенотипа за дадена популация.

| 1