Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> И и

Избор на ценности: междинна техника, намираща се между проективните техники и въпросниците. Дава информация за ценностната ориентация на човека. Включва 48 понятия.

>>

Интервю – метод на психологическо изследване, като всички методи се използва за по-пълен сбор от информация, интересуваща иследователя. Информация, която ще позволи да се състави цялостна представа за конкретния обект на изследване. Интервюто може да бъде представено като добре формулирани въпроси, отговорите на които ще помогнат да се изясни същността на явлението. Обект на изследване се явява отделния индивид.

>>

Неструктурирано интервю – форма на интервю, при която спонтанно се задават въпроси основани на темите, които възникват в процеса на разговора.

>>

Структурирано интервю - форма на интервю, при която специалиста задава предварително подготвени въпроси.

>>

Неефективно водене на интервю: разпиляно, репетирано, затлачено. Неефективно става едно интервю, когато темите бързо се изчерпват и не може да се навлезе в областта.

>>

Интерпретация на данни. След събирането на данни е необходимо да бъдат интерпретирани резултатите и да се обобщят данните, за да се сглоби сложната картина от психически функции на индивида.

>>

Изопачаване /Distortion/ - Голямото преформиране на външната реалност задоволява вътрешни нужди, вкл. нереалистични мегаломанни вярвания, халюцинации, налудноудовлетворяване на желания и използва компоненти на чувства с илузорни компоненти.

>>

Интроекция /Introjection/ - Интернализиране на качеството на обектите. През жизненото развитие интроекцията има различини защитни функции. Когато се употребява като защита, може да облитерира, заличава дисфункция между субекта и обекта. През интроекцията на любовта към обекта, болезненото усещане за сепариране или заплаха от загуба може да се избегне. Интроекцията на страх от обекта избягва тревожността, защото агресивните характеристики на обекта са интернализирани и така агресията е положена под собствен контрол. Това е класически промер за идентификация с агресора. Идентификацията с жертвата е по същия начин, при което себепунитивните качества на обекта са положени в собствения ни Аз като симптоми или характерови черти.

>>

Изместване /Displacement/ - Изместване на емоционалния и нагонов катексис от една идея или обект към друга, която наподобява оригинала по някои аспекти или качества. Изместването позволява символната репрезентация на оригиналната идея или на обекта към друга, която е по-малко катектирана или евокира по-малко стрес.

>>

Интелектуализация /Intellektualization/ - Ексесивно прилагане на интелектуалния процес за избягване на емоционална експресия или преживяване. Крайната цел е фокусирана към безчувственост при избягване на интимност с хората, внимание към печелене във външния свят и избягване на експресия на вътрешните чувства При стрес ексесивно възприемане на ирелевантни детайли и избягване възприемането му като цялост.

| 1