Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> Л

Логитюдно изследване – метод на продължително изучаване. При него психическото развитие на човека се изучава в продължение на години, а понякога и на по-голямата част от живота му.

>>

Личност - това е присъща на индивида съвкупност от уникални и относително стабилни патерни на поведение.

>>

Логически нива – в НЛП е бил адаптиран от Р. Дилтс и се отнася до йерархията на нивата на процесите за личността и групата. Функцията на всяко ниво се заключава в организацията, синтезът и прякото взаимодействие с долу стоящите нива. В същото време промените на по-долните нива не е задължително да предизвикват промени на горните. Тези нива включват: 1. идентичност, 2. убеждения и ценности, 3. способности, 4. поведение, 5. обкръжение. Шестото ниво се отнася към “духовното”, и може да се определи като “поле от отношения”, заобикалящо множество от индивиди и формиращо усещане за взаимовръзка със свръх системата, повече отколкото отделната личност.

>>

Латентен = скрит, протичащ незабелязано.

>>

Личният фактор, пише професор Пономоренко включва в себе си "сферата на вродените и придобити качества на личността, сферата на волевите и емоционални свойства на субека, чертите на характера и темперамента, заложбите и способностите, склонностите и интересите, вкусовете и навиците, моралния облик, физическото и умственото развитие на конкретния човек, което може да бъде свързано с причината за конкретното произшествие във въздуха".

| 1