Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> Е (бг)

Експеримент – това е единствения начин да се определи причинно-следствена връзка между променливите. В експеримента изследователя систематично дирижира събитието така, че участниците в експеримента да го преживеят по един или друг начин. Експерименталния метод е метод на избор в повечето социалнопсихологически изследвания, защото позволява на експериментатора да направи причинно-следствени изводи. Наблюдателния метод е много полезен за описание на социалното поведение; корелационния метод е много полезен за разбиране на това, кои аспекти от социалното поведение са свързани. Но само добре проведения експеримент ни позволява да направим заключение за следствието и ефекта. Затова социалния експеримент е перлата в короната на социалнопсихологическата методология. Експеримента винаги налага прекия контрол на експериментатора. Променяйки внимателно един аспект от ситуацията той може да види доколко този аспект причинява изследваното поведение. Експериментаторът поставя хората в ситуация подобна на тази, при която се е случил изследвания феномен, като единственото различно условие е независимата променлива, която експериментаторът променя, за да види дали въздейства на върху някоя друга променлива. Зависимата променлива е променливата, която изследователя мери, за да установи дали се влияе от независимата променлива.; хипотезата на експериментатора е, че ще бъде повлияна от нивото на независимата променлива, т.е зависима от нея. Разбира се , за изследвания феномен може да са допринесли и други фактори освен зависимостта между двете променли.

>>

Експериментална група – обект на изследване. В качеството на обект на психологическо изследване може да се изяви човек, група, общност от хора или животни, явяващи се носители на психика, съобщество от животни. В качеството на предмет на психологическо изследване може да бъде взето огромно количество психически явления и техните страни; психически свойства, състояния, прицеси, функции, видове поведение, дейност и общуване, пространствени, временни и интензивни характеристики на отделни явления, взаимните влияния помежду им, взаимовръзките между психическите и физиологическите явления и т. д. Експерименталната група се явява една част от избора (напр. група лица с успешна самореализация или група лица, обладаващи екстрасензорни способности), другата група – част от избора, наричат контролна, представителите й са тази част от популацията, при която даденото качество отсъства, изразено е на средно ниво, изразено е като при повечето от хората. И двете групи – експерименталната и контролната, съставляват избора. Нерядко да се формира експерименталната група е по-трудно, отколкото контролната. Колкото по-малка е контролната група, толкова по-голям трябва да е сумарния обем на избора.

>>

Eйдетизъм – запечатване с фотографична точност.

>>

Емпатичен дистрес (empathic distress), това е чувство на раздраза или дискомфорт, появяващи се спонтанно, когато сме свидетели на това как друг човек страда или преживява интензивна болка.

>>

Емпатична подкрепа (empathic concern), грижа, спонтанно чувство на подкрепа, топлота, съчувствие, нежност или симпатия, относно благополучното преодоляване на болката или страданието на друг човек.

>>

Екстернализация /Externalization/ - Тенценции за възприемане на външния свят и външните обекти на елементи от собствената личност, включително нагонови импулси, конфликти, настроение, нагласи и стил на мислене. Екстернализацията е по-общ термин на проекцията.

| 1