Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> Р

Реактивни образувания – Този вид защитен механизъм често се отъждествява с хиперкомпенсацията. Към реактивните образувания се отнася замяната от “Егото” на неприемливите тенденции с точно противоположните.

>>

Рационализация – псевдоразумно обяснение от човека на собствените желания, постъпки, които в действителност са предизвикани от причини, признаването на които би заплашвало със загуба на самоуважение.

>>

Теста на Роршах – един от най-изтънчените инструменти за психодиагностическо изследване сред проективните методи. Той разкрива структурата на личността, включвайки афективните и познавателни способности, изявява спонтнните тенденции, формиращи основата на личността. Широко се използва в клиничната практика. В психоневрологията се използва с цел – диференциална диагностика за избора на методи и оценки на резултатите от лечението.

>>

Регрес / Regression/ - Временно връщане към по-ранните либидинозни фази на функциониране за избягване на напрежение и конфликт, евокиращи сегашното ниво на развитие. Това рефлектира като базова тенденция за постигане на нагоново гратифициране в ранни периоди на развитие. Регресът е толкова нормален феномен от развитието, както и естественото състояние на регрес при сън, оргазъм и сексуална връзка. Регресът също придружава решенията и в креативните процеси.

| 1