Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> Н н

Насилието трябва да се разглежда като реално действие или заплаха за действие от страна на едно лице по отношение на друго, което може да доведе до физическо, сексуално, емоционално или икономическо страдание или нараняване.

>>

Формализирано наблюдение - клиентите се наблюдават в изкуствена обстановка – кабинет или лаборатория.
Естественото наблюдение специалистите наблюдават клиентите си в естествена обстановка.

>>

Научно изследване – Според Г. М. Андреева научното изследване има следните черти: 1) работа с конкретни обекти, с обозрим обем, които могат да бъдат събрани със съществуващите средства; 2) диференцирано се решават някакви задачи, които Андреева разделя на емпирически задачи ( означава отделяне на факти, разработване на методи на измерване ), логически задачи ( придобиване на логически връзки, установяване на такива връзки, извеждане на едни придположения от други ), теоритични-познавателни задачи ( търсене на причини, изявяване на принципи и формулиране на закони ); 3) ясно разграничение между хипотетични предложения и остановени факти; 4) целта е не само да се постигне обяснение на фактите, но и да се даде възможност да се предсказват. Самото разбиране за емпирични данни зависи от теоритичния подход - за някои това са наблюдайми поведения, задруги са образи, ценности, нагласи.

| 1