Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> С

СЕСИЯ - всяка среща между Вас и професионалист от службата за предоставяне на психично-здравна помощ, се нарича сесия. Стандартната продължителност на всяка от индивидуалните сесии е 45 минути. Тази продължителност се възприема като оптимална за гарантиране качеството на процеса на консултиране и терапия.

>>

Сеанс = еднократно изследване във времето. Един сеанс не може да е нито прекалено кратък нито прекалено продължителен.
 Ако е кратък ще даде възможност на човека, който изследва да пусне защитните си психологични механизми и да изкриви резултатите, да покаже прекалено добри постижения. Често това не е съзнателен опит за заблуда. Става въпрос за това, че всеки един човек не му е приятно да разкрива своите слаби страни. Това е подсъзнателно. И по този начин изследването няма да постигне своята цел.
 Ако сеанса е прекалено продължителен ще доведе до натрупване на умора.
Оптималната продължителност на един психодиагностичен сеанс варира от 60 до 90 минути. Само ако имаме един увреден човек продължителността на сеанса може да се намали, но не повече от на 40-45 мин.(напр. стар човек). Продължителността също може да се увеличи, но не повече от 120 мин. (при добре функциониращ човек). В един ден човек не може да се подложи на 2 сеанса.

>>

Самонаблюдение – при него пациентите биват обучавани да наблюдават самите себе си и подробно съобщават за честотата на проява на даденото поведение.

>>

Стимул - Според Марко Семов “Стимулът е социален фактор /предмет, явление, процес/, който в една или друга степен детерминира или влияе /подбужда, подтиква, насочва/ човешката жизнена дейност, на целия начин на живот на личността и колектива, активизира ги, фиксира тяхното поведение”. Според автора стимулът може да бъде нещо външно по отношение на личността и колективите – работна заплата, премии, похвали, държавни отличия и прочие. Те могат да бъдат и нещо вътрешно, което се намира в самия човек и е елемент на съзнанието. Авторът приема, че вътрешният стимул се нарича мотив.
Стимулите са външни социални фактори или подбудители, които са в сложно взаимодействие с вътрешните.

>>

Самоубийство е всеки случай на смърт, който произтича от действие или бездействие, извършено от самата жертва, като при това тя е знаела, че ще постигне точно такъв резултат (Дюркем. Е., 1999)

>>

Соматизация /Somatization/ - Конверзионни физически деривати на телесни симптоми и тенденция за реагиране със соматични прояви, вместо с психични прояви. При десоматизирането, инфантилни соматични отговори заместват мисленето и афекта; При ресоматизацията личността регресира към ранни соматични форми и израз на нерешени конфликти.

>>

Сексуализация / Sexualization/ - Даряване на обектите или функциите със сексуални значения, които не са предварителни или са в малка степен притежавани, при отклоняване на тревожността, асоциирана със забранени импулси или техните деривати.

| 1