Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

>> К

Компонентите на паметта са:
1. фиксация;
2. ретенция;
3. репродукция.

>> Корелационният анализ

Корелационният анализ е един от най-използваните статистически процедури за анализ на взаимозависимостите между променливи величини.

>>

Крекция – т. е. връзката, доколко силно е необходимо да са взаимосвързани експеименталните данни.

>>

Компулсия - акт, който индивидът е принуден да извършва, често против собствената воля.

>>

Контролиране /Controling/ - Опит да се управляват или регулират събитията или обектите от обкръжението за минимализиране на тревожността и решаване на вътрешните конфликти.

>>

Консолидация - заздравяване на следите на паметта, преминаването им в устойчива форма.

| 1