Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2007-05-16 >> Съобщение

Управителният съвет на

Дружеството на психолозите в Република България съобщи, че


на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на 24.03.2007 в 10ч. в София , Институт за български език – БАН, блок 17, с/у завод „Електроника”, голяма зала на института,

при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изпълнение на решенията на Националния конгрес по психология – 2005 г. и за дейността, и организационното състояние на Дружеството и Българско списание по психология през 2006 г.

2. Приемане на документи за членство в Европейската федерация на психологическите асоциации.

3. Приемане на Правилник за управление на Публичния регистър на психолозите в Република България.
4. Обсъждане на предложения за прекратяване на членство съгласно чл.8 от Устава на Дружеството и предложения за промяна на размера и структурата на членския внос.
5. Откриване на процедура за номиниране на членове на програмен и организационен комитети за подготовка на Национален конгрес по психология през 2008 г.
6. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ) редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 11ч., на същото място при същия дневен ред.
Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават срещу заплатен членски внос за 2007 година – в офиса на Дружеството – 1505 София, ул. „Черковна” 52, ап.2 или на място при регистрация на участниците на 24 март 2007 – начало 9.30 часа.
Материалите за събранието са на разположение на всички членове в адреса на управление на сдружението от 19.III.2007 година и в Информационния бюлетин на Дружеството на психолозите (http://psychological.wordpress.com)

За допълнителна информация - e-mail: office@psychology-bg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730

След приключване на общото събрание ще се проведе открита работна среща-дискусия на членовете и приятелите на Дружеството на психолозите на тема „Предизвикателства, приоритети и практически стъпки в развитието на професионалната общност на психолозите в България след приемането на страната в ЕС”. Време на срещата: 14.00-16.30 часа
Покана можете да си свалите от:
http://psychological.wordpress.com/

2007-05-16 >> Подбор на персонала - психология, принципи и техника

Подбор на персонала - психология, принципи и техника
Дата: 30.03.2007
Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в организирания от нас семинар на тема:
Подбор на персонала - психология, принципи и техника
Време на провеждане: 30, 31 март и 1 април 2007 година
Място на провеждане: София, зала в сградата на Съюз за стопанска инициатива
Семинарът е предназначен за мениджъри и ръководители, които са осъзнали необходимостта от професионалния подбор на персонал за своя екип или организация. Обучението е практически ориентирано и предлага работещи техники и методи за ефективно организиране на цялостния процес по подбор на кадри. В занятията са планирани лекционна част, работни казуси, ролеви игри.
Семинарът е структуриран в четири части:
Ключови фактори за успеха на процедурите по подбор на нови кадри. Първичен подбор. Етапи при назначаването на персонал.
Набиране на кадри чрез трети страни.
Длъжностно проектиране. Критерии за подбор на персонал.
Анализ и интерпретиране на резултатите от подбора на кандидатите.
Лектор по темите е магистър психолог Албена Вукова - трудов, организационен и клиничен психолог.
Краен срок за заявяване на участие - една седмица преди обявената дата. Местата са ограничени.
факс: 983 29 24
GSM 0885 755 867
e-mail: info@obc-hermes.com

2007-05-16 >> Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в

Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в България кани всички членове на дружеството на РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 24 март (събота) 2007 година от 10.00 в голямата зала на Института за български език - БАН, Блок 17 (с/у завод "Електроника"). В прикачения файл е представена официалната покана и дневния ред на Общото събрание.
Поканата е публикувана и в електронния бюлетин на Дружеството.
(ДРБ)

2007-05-16 >> Стресът е фактор №1 особено за жените, показва изследване.

Стресът е фактор №1 особено за жените, показва изследване.

21 февруари 2007, здраве.bg
Нищо не състарява така организма, както постоянният стрес, който предизвиква необратими изменения на клетъчно ниво. Особено пагубен е той за женския организъм. Жените, чийто живот е съпроводен от много стресови ситуации, живеят с 9-17 години по-малко, показват данните от изследване, проведено в университета на Калифорния в Сан Франциско.
Преди няколко години бе доказано, че в ДНК-структурите съществуват продълговати фрагменти (с названието теломери), които отговарят за генетичната стабилност и предпазват хромозомите. Колкото по-стар е организмът, толкова по-къси са теломерите – при всяко поколение дъщерните клетки са малко по-малки от матерните. При редовен стрес теломерите се съкращават забележимо и организмът буквално изживява няколко години за една.
До този извод са стигнали американските учени, след няколко годишни наблюдения. Изследването на хромозомите на жените е показало например, че теломерите на жените без деца са значително по-дълги, отколкото на обременените с грижи майки, чиято “органическа възраст” е била по-голяма поради постоянния стрес.
Елиса Епел, ръководител на изследването смята, че в резултатите няма нищо учудващо: “Субективното възприятие на света е по-важно от реалността, т.е. всички болести са от нервите. Затова и стресът с времето може да доведе до летален край”.
Паралелни изследвания са проведени и от учени от американския медицински институт “Хауърд Хюз”, които са създали обемен модел на белтъчината, отговаряща за намаляването или нарастването на теломерите. Именно от количеството на тази белтъчина в клетките зависи скоростта на стареене на организма.
“Ако тя не съществуваше, теломерите щяха да нарасват постоянно и организмът нямаше да старее, а да се подмладява, но в практиката това е невъзможно да се постигне дори чрез намесата на науката. Поне засега”, твърдят учените, цитирани от списание Prevention.(а)

2007-05-16 >> Медицински университет София и Катедра по психиатрия организ

Медицински университет София и Катедра по психиатрия организират провеждането на цикъл от четири публични лекции на водещи психоаналитици от “Фройдистко поле” Франция 2006-2007
Третата лекция ще се проведе на 9 март 2007 в аудиторията на сградата по Психиатрия и Неврология, Александровска болница от 17 ч.
Тема: “Детската психоза – клинични основания”
“La psychose de l’enfant – Pertinence clinique”
Лектор: Вероник Мариаж
Психоаналитик, терапевтичен директор на Куртил, координатор на Клиничния колеж в Лил, преподавател в Клиничната секция в Брюксел
Четвъртата лекция ще се проведе на 27 април 2007 в аудиторията на сградата по Психиатрия и Неврология, Александровска болница от 17 ч.
Тема: “Психосоматичният феномен”
“Le phenomene psychosomatique”
Лектор: Ален Мерле
Психоаналитик, бивш клиничен ръководител на болничния сектор в Стразбург, преподавател в Клиничната секция в Бордо
"ДРБ"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65