Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2007-06-15 >> Сублимацията: една друга съдба на нагона

Уважаеми колеги,

"Българско пространство за психоанализа" Ви кани на клиничен семинар с гости от Espace Analytique. Той ще се проведе на 16 юни, събота , от 10:00 часа, в сградата на Института за Култура на Република Франция (ул. Дякон Игнатий №2) :
Елен Петитпиер „Сублимацията: една друга съдба на нагона“
д-р Роже Тебул „Нарцисизмът“
(ДРБ)

2007-06-15 >> Психологическото консултиране на деца и техните родители

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имам удоволствието да Ви поканя на лятно обучение към Консултативен център “Плиска”, което ще се проведе в периода 9-13.07.2007г . Фокус на обучението ще бъде психологическото консултиране на деца и техните родители.

В прикачен файл Ви изпращам обучителната програма.

За повече информация:
Анета Жечева: тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94

Информация: Дружество на психолозите в България

2007-06-14 >> Заседание на Съвета по психично здраве

Стела Благоева

Заседание на областния съвет по психично здраве ще се проведе днес.
На него ще бъдат сформирани работни групи, ще се обсъди и приеме информационна стратегия за отразяване проблемите на хората с психични отклонения.
Целта е промяна в нагласите на обществото към психичноболните.

Стартира информационна кампания по психично-здравни проблеми

Информационна кампания за представяне на проблемите, които имат психично болните, стартира областният съвет по психично здраве в Габрово. Целта е постепенна промяна в отношението на обществото към хората с психични проблеми.
Конкретните предложения във връзка с информационната стратегия на съвета бяха обсъдени днес по време на неговото второ заседание. Предвиждат се организирането на обучения за полицейски служители, работодатели, ученици и родители, както и изготвянето на табла и постери по психично-здравни проблеми.
На заседанието бяха одобрени работни групи, които ще реализират залегналите в плана за психично здраве идеи. Първият проект, с който ще се кандидатства за финансиране е изграждането на защитено жилище, информационен център и дневен център за психичноболни в Севлиеиво.
"Darik News"

2007-06-13 >> Д-р Ерел Шалит

По време на гостуването си д-р Ерел Шалит ще проведе публична лекция (20 Юни 2007) и уъркшоп (23-24 Юни 2007 г.), посветен на интерпретацията на сънища – една изключително важна тема в психотерапевтичната работа. Освен публична лекция и уъркшопа, д-р Ерел Шалит ще проведе групови супервизии за членовете на Българско Общество Карл Густав Юнг .


Заявки за участие
Заявките за участие в:
1. уъркшопа ще се приемат, до 18-ти Юни (Понеделник) и
2. груповите супервизии, се приемат, до 15-ти Юни (Петък)

на e -mail : bs.c.g.jung@gmail.com .


Такса участие
- Таксата при ранна регистрация и плащане за семинара до 11-ти Юни (Понеделник) е 50 лв за членове на обществото и 56 лв за всички останали. След тази дата таксата за членове на обществото е 56 лв , а за останалите 66 лв.
- Таксата за групови супервизии е 6 лв/час.
- Участието в публичната лекция е безплатно!
(ДРБ)

2007-06-08 >> БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ...

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ
СЪОБЩАВА
на своите членове и на всички, който се интересуват, че:

ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ
ще се проведе в гр. София, през месец октомври 2007 г.:
05.10. - 09.10. 2007
ИЗКУСТВАТА – ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ЕЗИКА НА УМА И ЕЗИКА НА ЧУВСТВАТА
Тема „Изкуствата в психологическата работа с деца и възрастни ”
Динамиката на промените в света, ежедневието, изпъстрено с насилие и наркотици, девалвацията на ценностите и
децата – детската пластичност, креативност и изкуствата като мост и инструмент в психологическата работа с
подрастващи и възрастни, изкуствата като мост и инструмент за откриване на несъзнаваното в нас, забравената
креативност, на подтиснатата детска спонтанност, като мост и инсрумент за индивидуацията ни.
Предвижда се в програмата на конференцията да бъдат включени доклади, съобщения, постери, видео материали и
творчески произведения, представящи случаи от практиката.
Специален гост на конференцията ще бъде г-жа Любка Мюлер - музикотерапевт от гр. Дрезден, която на 08 и
09.10.2007 г. ще проведе двудневен семинар /work-shop/ на тема: „Активна музикотерапия при деца”.
Цел на work-shop-а: Да се получи цялостна представа за възможностите, средствата и методите на музикалната
терапия при деца и юноши. Перспективи и взаимоотношение между музикална терапия и педагогика. Въздействието на
музиката, значението за физическото развитие, мисленето и душевността. Практическата част включва музикални и
танцови импровизации, практическо овладяване на музикалните елементи.
Колеги, с оглед уточняване на програмата за провеждане на конференцията очакваме вашите предварителни заявки
за активно участие и резюмета до края на месец юли.
Такси за участие до 31.08.2007: Такси за участие след 31.08.2007:
Участие в конференцията
- за институции 50 лв.
80 лв. 60 лв.
90 лв.
Участие в семинара
- за институции 60 лв.
80 лв. 70 лв.
90 лв.
Участие в конференцията и семинара

- за институции 90 лв.
110 лв. 110 лв.
130 лв.


Членството в БАМ е предимство.
Таксите внасяйте при Азнив Хофсепян – тел. 0896 78 19 13, на адрес:
гр. София, бул. Ситняково № 79, или на банковата сметка на Българска Асоциация по Музикотерапия:
Банка ДСК-клон Отечество
Повече информация на тел. 02/ 980 13 87; 0898 66 55 78 – всеки работен ден между 13 и 15 ч., и на e-mail:
bam@mail.orbitel. bg;
и в web: www.musictherapy. hit.bg

Заявки за активно участие и Вашите резюмета изпращайте на e-mail на БАМ: bam@mail.orbitel. bg;

(ДРБ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65