Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2007-08-30 >> Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост

Откриват ново Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост в община Велико Търново

с. Пчелище. Второто в община Велико Търново Защитено жилище за хора с умствена изостаналост ще бъде официално открито днес от 11.00 часа в сградата на сега съществуващия дом за възрастни хора с умствена изостаналост в село Пчелище, съобщи пред репортер на радио “Фокус” – Велико Търново директорът на Дирекция “Социални дейности” във Велико Търново Росица Димитрова.
“След проведен конкурс за запълване на свободни работни места в защитеното зилище в село Пчелище, вече има назначен персонал”, каза още Росица Димитрова. Тя добави, че все още продължава търсенето на медицинска сестра за специализираното звено. Още една медицинска сестра е необходима и за дома за възрастни с умствена изостаналост в село Пчелище. В защитеното жилище са назначени един психолог, двама социални работници, социален педагог, хигиенист, а управител остава Ели Апостолова, която управлява и дома.
Защитеното жилище има капацитет за дванадесет потребители. То е за хора с интелектуални затруднения и е алтернативна форма на социални услуги в общността. Потребителите на социалната услуга са хора с лека и умерена степен на умствена изостаналост, прекарали по-голямата част от живота си в специализирани институции, но с реален шанс за социална интеграция. Защитеното жилище за хора с интелектуални затруднения в Пчелище ще създава междинни условия за преход между специализираната институция и обществото. Чрез изграждане на социална среда, близка до семейната и създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, обучение на хората с ментални увреждания, се цели оползотворяване на личностния потенциал на лицата; изграждане на трайни социални умения и трудови навици. Продължителността на престоя в защитеното жилище е съобразена с индивидуалнити възможности и нужди на потребителите на услугата.
Георги БАЕВ
Агенция "Фокус"


2007-08-28 >> Приемната грижа осигурява по-добро развитие на децата

Приемната грижа е от изключителна важност, защото позволява децата от социални домове да бъдат отглеждат в семейна среда, където ще получат истинска родителска грижа и любов, каза в интервю за радио “ Фокус” – Пазарджик Дима Церова, началник на отдел “Закрила на детето” в града. В региона програмата за приемна грижа започна да се реализира през 2004 година. Важно е да се знае, че детето не се осиновява от приемното семейство, то полага грижи за него, докато междувременно му се осигуряват срещи с осиновители. "От тази година влезе в сила и професионалната приемна грижа, при която приемните родители се назначават с трудов договор към Дирекция “Социално подпомагане”", добави Дима Церова. Тя разясни, че професионалното приемно семейство получава месечно възнаграждение за полаганите грижи. "Извеждането на децата от институциите в приемни семейства е важно, защото по този начин им се осигурява по-добро емоционално и психическо развитие", подчерта в Дима Церова. Тя допълни, че в страната ни вече се забелязва тенденциите към засилване на приемната грижа.
Катерина ГЕОРГИЕВА
Агенция "Фокус"


2007-08-27 >> Екипите на кризисните центрове за жертви на трафик...

Екипите на кризисните центрове за жертви на трафик се събират на среща във Велико Търново

Велико Търново. Екипите на кризисните центрове за жертви на трафик и насилие се събират на работна среща в старата столица през септември, съобщи за радио “Фокус” – Велико Търново директорът на общинския отдел “Социални дейности” Росица Димитрова. Форумът се налага, за да бъдат обсъдени важни въпроси от социалната сфера, свързани с организацията на работата в специализираните центрове и голямата бумащина, заради която социалните специалисти нямат време за същинската социална дейност. Резултатът от дискусията ще бъде оформен в писмен вид с конкретни предложения за по-добрата организация на работата в конкретните звена. Няколко дни след срещата тези предложения ще бъдат депозирани пред социалното министерство и Агенцията за закрила на детето, като водещи органи участващи в закрилата на децата в страната.
Кризисен център за пострадали от насилие и трафик младежи има и във великотърновското село Балван. Там са настанени десет деца на възраст между 6 и 18 години. За тях се грижи специализиран екип от пет социални работници, психолог и медицинска сестра. Освен храна и подслон децата получават и здравни грижи, както и подходящо образование. Целта е децата да бъдат върнати в биологичните си семейства или, ако това е невъзможно, да им се даде втори шанс за нормален живот, обясни Росица Димитрова.
За да бъде гарантирана сигурността на децата и да бъдат предпазени от вторични злоупотреби, кризисният център разполага с 24-часова полицейска охрана. Продължителността на престоя в този център е до шест месеца, ако след това детето не може да бъде върнато в семейството си, то ще бъде настанено в подходящ социален дом или в семейство на близки и роднини или при така наречените приемни родители.
По идея на шефката на общинския отдел “Социални дейности” преди няколко дни в Кризисния център в Балван при тийнейджърите е била поканена председателят на камарата на хлебопроизводителите и сладкарите Жени Сапунджиева, която е изнесла урок по кулинарство. “Точно такива занимания по интереси се отразяват много добре на интеграцията на децата, настанени в специализираната институция”, категорична е Росица Димитрова.
Социалните работници от Великотърновска област съобщиха, че все по-актуален става проблемът с трафика на деца и жени за проституция и използването им за просия в чужбина. Наблюдава се снижаване на възрастовата граница на жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация.
Георги БАЕВ
Агенция "Фокус"


2007-08-26 >> Социалните навици са едни от най-важните способности

Социалните навици са вероятно едни от най-важните способности, които могат, които могат да потребват на човек през живота му. Хората са социални същества и отсъствието на достатъчно добри навици за общуване може да доведе до самота, което от своя страна е доказано, че способства за развитието на тревожни състояния и на депресия.
"effecton.ru"

2007-08-20 >> Център за рехабилитация и социална интеграция за деца...

Център за рехабилитация и социална интеграция за деца и младежи в риск откриха в Смолян

Смолян. Център за рехабилитация и социална интеграция за деца и младежи в риск откриха днес в Смолян, предаде репортер на радио "Фокус" - Смолян. Лентата на новия център прерязаха кметът на Смолян Дора Янкова и Елена Събева, представител на международната социална служба в България.
Центърът е създаден по проект на община Смолян, финансиран от международната социална служба в България.
Елена Събева заяви, че основните цели на центъра са подкрепа при социална интеграция на младите хора в риск, координация и връзки с институциите на територията на общината, психологическо и социално консултиране на деца, младежи и техните семейства, подкрепа и подготовка за самостоятелен начин на живот и др.
Бе подписан проект за сътрудничество между община Смолян и Центъра за рехабилитация и социална интеграция за деца и младежи в риск.
Евелина ТОШЕВА
Агенция "Фокус"


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65