Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2008-03-26 >> Правата на децата в специализираните институции се нарушават

От извършените проверки в специализирани институции Държавната агенция за закрила на детето е потвърдила сигналите за нарушаване правата на децата за закрила от насилие, както и правото на най-висок стандарт на здравните грижи.
Това се отбелязва в доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2007 г., приет днес от Правителството, предаде репортер на БГНЕС. Персоналът среща трудности при ангажирането на децата към учебния процес. Установена е липса на мотивация за подобряване на работата. През 2007 г. ДАЗД е извършила 144 проверки в цялата страна, от тях 70 по сигнал, за спазването на правата на децата. Издадени са над 650 задължителни предписания и препоръки. Най-често сигналите, по които са извършвани проверки, са свързани с нарушаване правото на детето на закрила от физическо или психическо насилие, както и пренебрегване от страна на родителите му. Основните проблеми, констатирани в училищата и детските градини, са неразбиране на функциите и задълженията на педагозите за възпитанието на децата, както и отговорността им за развитието на детето; липсата на разбиране за значението на работата с родителите и с партньорските институции от системата за закрила на детето. През учебната 2007/2008 г. децата, които се обучават интегрирано, са над 4400, а ресурсните учители и специалисти са над 900. По проект на МОН през 2006 г. е изградена достъпна архитектурна среда в 88 общообразователни училища, за което са осигурени 750 377 лв. от държавния бюджет. През 2007 г. средствата за тази цел са били 3 млн. лв. Към края на 2007 г. функционират 43 дневни центъра за деца и младежи с увреждания; 12 центъра за обществена подкрепа; 7 центъра за работа с деца на улицата; 10 звена „Майка и бебе”; 1 център за настаняване от семеен тип; 3 кризисни центъра; 4 приюта за безнадзорни деца; 37 центъра за социална рехабилитация и интеграция и 45 защитени жилища, които обслужват деца и възрастни с увреждания. Към края на м. г. 41 институции са разработили своите проекти за реформиране, в процес на разработване на проектите са 46 институции, а 31 са без проекти. Нито една от институциите, предложени за закриване, не е била закрита. Две от тях са разработили планове за закриване, но те не са утвърдени от кмета на общината и на практика не е стартирала процедурата по закриването им. В резултат на извършена проверка на всички социално-педагогически интернати в страната са закрити 4, а за останалите 5 са предвидени необходимите средства за преустройство. /БГНЕС
БГНЕС
"Netinfo"


2008-03-19 >> Проблем с осиновяването на изоставени деца в Румъния

Букурещ. 18 години след промените в системата за защита на изоставени деца в Румъния има още много неща за усъвършенстване, както признават и самите държавни институции и неправителствени организации, които се занимават с това, пише вестник Ромъния либера. Броят на семействата, които искат да осиновят дете в Румъния, е почти двойно по-голям, отколкото броя на децата, които могат да бъдат осиновени. Ситуацията е парадоксална за румънската държава, където в домовете има 25 000 малолетни, което се дължи на новите разпоредби. Според тях властите първо трябва да се опитат да върнат децата на родните им семейства и ако родителите на ги искат, чак тогава могат да бъдат дадени за осиновяване, посочва изданието.
Държавата има задължението да намери семейство за детето, а не дете за семейството. Това означава, че румънците не могат сами да си изберат, както на пазара, а чакат властите да им препоръчат някое дете, което им отговаря от психологическа гледна точка. По този начин теоретично процесът по осиновяване продължава около една година, но практически той може да продължи и по-дълго, а в това време държавата продължава да се грижи за децата, коментира изданието.
Агенция "Фокус"

2008-03-19 >> Трети полицай се е самоубил в Плевен

28-годишен служител на Транспортна полиция се е прострелял със законно притежавания си пистолет
Служител на Транспортна полиция от Плевен се е самоубил със законно притежавания си пистолет, съобщи Окръжната прокуратура.
През януари т.г. в Плевен за по-малко от 48 часа се самоубиха двама полицаи.
Вчера по обед 28-годишният Багрян Обретенов е намерен от съпругата си прострелян в дома им, съобщи прокурор Искра Ганева от Окръжната прокуратура в Плевен.
Съпругата му веднага извикала Бърза помощ. Обретенов е бил приет в университетската болница, но около 17.00 ч. е починал.
Прокурор Ганева уточни, че по първоначални данни, вероятен мотив за прострелването са проблеми, възникнали с родителите на Обретенов.
Полицаят, който има петгодишно дете, е оставил предсмъртно писмо.
Според прокурор Искра Ганева трети случай на самоубийство в Плевен показва, че вероятно трябва да се засили психофизическата подготовка и преди всичко тестването при периодични проверки на служителите на полицията, които да показват каква е годността за упражняване на тежката професия.
"Нетинфо"

2008-03-19 >> Българите се страхуват от различните деца

Изпращат есемеси, за да им помогнат, но колкото повече този проблем се доближава до техния дом, толкова повече те се дистанцират от него, коментират експерти

Българското общество се страхува от деца с увреждания, заключава изследване на агенция "Синовейт България".
Българите възприемат тези деца като нещастни и ги асоциират с много трудности и страдания. Принципно мнозинството са готови да им съчувстват и са съгласни, че нещо трябва да се направи, така че те да бъдат третирани по справедлив начин - например да учат в масовите училища, сочи анкетата.
Изпращат есемеси, за да им помогнат, но колкото повече този проблем се доближава до техния дом, толкова повече те се дистанцират от него, коментира Стоян Михайлов.
Той представи изследването, проведено по поръчка на сдружението за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ в девет региона на страната. То е част от проекта "Равен шанс за деца със специални образователни нужди" (СОП).
Проучването е показало още, че българските граждани не знаят какво е интегрирано обучение и се страхуват от него, тъй като то може да засегне личните им интереси.
Учителите също го свързват със заплаха и допълнително натоварване, дори с потенциален риск да загубят работното си място.
Положителното е, че 2/4 от интервюираните не биха имали нищо против тяхното дете да се обучава заедно с деца с увреждания. В крайна сметка обаче мнозина заемат негативна позиция, когато се почувстват застрашени от това, че някой ще навлезе в личното им пространство.
Случаят с Могилино и реакцията на русенци, които се обявиха срещу преместването на децата от дома в дунавския град, е пряко доказателство за резултатите от изследването, извършено миналата година.
Ще минат години, но това ще се случи и в България, тази дискриминация към различните ще бъде отживелица, както е в САЩ и Европа, коментира Наталия Христова от сдружението.
Анкетирани са учители, родители, деца със специални образователни нужди (СОП) поради леки физически и умствени увреждания, деца от масовите училища и общински администратори. /БГНЕС
"Нетинфо"

2008-03-19 >> Честване на 4-ти април

Уважаеми колеги,

Заповядайте на честването на професионалния празник на психологите в България, както винаги в ресторант "Яйцето" на СУ "Св. Климент Охридски" от 18,30 ч. на 04.04.2008 г.
Организира се от: Сдружение на младите психолози в България "4-ти април"
Трифон Павлов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65