CDT (The Clock Drawig Test) е бърз и достъпен метод за невропсихологична диагностика. Иван Диитров е направил уникален труд по темата "Тестът с рисуване на часовник в клиничната практика", в който авторът показва за какво и как може да бъде използван методът, както и открива корелация между резултатите при изследвани от него лица с CDT и MMSE.