Според Виготски психичното развитие на човека е преди всичко културното развитие. Носителите на тази култура за детето могат да бъдат само възрастните и само те могат да я предадат на детето. Детето може да стане човек само заедно с възрастните в процеса на съвместното съжителство и дейност.