Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 


psy
2014-11-28 - "ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА" ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА...

image


Автор: полковник Румян Русев
извадка от монографията „ Ислямският екстремизъм и тероризъм” С.2014, издателство „Българска книжница”,
ISBN978-954-380-306-4 8/ под печат/„Ислямска държава” или реализация на ислямската екстремистка тоталност като идеология, тоталитарни движения и ислямска екстремистка тоталитарна и териториална даденост

Ислямският екстремизъм сам по себе си е достатъчно развърната и завършена идеология. Колкото и шокиращо да звучи това, фактите трудно с успех могат да бъдат пренебрегвани. За първи път в съвременната история се появи ново териториално образувание наричащо себе си „Ислямска държава”, чиято идеология е ислямският екстремизъм. Едва ли тук е мястото за ударение върху хронологичната ретроспекция на фактите по създаването на предпоставки за възникването на „Ислямска държава” както и за очертаване на съвременното й лице, възможности и колкото и да не желаем – перспективи. Мисля, че за философията на изследването е важно да се опитаме да проследим как даденостите в обществата дадоха възможност на идеологията на ислямската екстремистка тоталност да премине през етапите на реализации като екстремистки ислямски тоталитарни движения и да успее да се организира и отвоюва териториално пространство от няколко държави, като реализира проекта „Ислямска държава”.
Екстремистката ислямска идея, с оформянето си като повече или по-малко концептуална идея в съвременния свят, претендира за много неща, но също и за датиране, условия за мъченичество, абсолютна правота, неограничена агресивност, тоталност на средствата и популярност на лидерите. Ако в достатъчна степен може да се приеме за вярно твърдението, че съвременната ислямската екстремистка идея се оформи като прототип на концептуалност в египетските затвори, съвременната история на ислямският екстремизъм има свое дори и условно времево начало. По-късно реализацията на тази концептуалност премина през стадиите на зараждането и реализирането на ислямски екстремистки движения като „Мюсюлмански братя”, но не само, като стройни и разпрострели се по целия свят екстремистки, а голяма част от тях и терористични организации, от които най-разпространен образ имаше „Ал Кайда” и се стигне до реализиране на ислямския екстремистки тоталитарен модел на държавно устройство на териториите завладени от „Ислямска държава” днес.
Този бърз ръст от възникването на идеята до решителния опит за реализирането й протече бурно и краткосрочно и показа истински потенциал – факти, които засилват тревожността, а също и необходимостта от разбиране на процесите и естествено от незабавни намеси.
Безспорно е, че тези етапи са свързани безапелационно с обективни дадености, които могат да се обобщят фактологично и хронологично също на четири нива.
Ислямският екстремизъм е в състояние и може да създава лидери отговарящи на намеренията му: ум, фанатизъм, жестокост, бруталност, организираност, последователност, клинична даденост на тоталната зависимост и още много. Всеки, който тръгва по пътя на противодействието на ислямския екстремизъм трябва предварително да знае, че ще срещне усилие с такива характеристики и да е готов за това. Ние срещаме и ще срещнем сила и решителност и само с нещо повече може да сме успешни.
Ислямските екстремиски лидери като правило не бяха и не са само идеолози и водачи на себеподобни. Успоредно, а навярно и основно, те бяха и стратези, тактици и командири на бойните армии на ислямският екстремизъм и тероризъм, преки организатори и ръководители на терористични атаки по целия свят. Мисля, че това е причината за изумителната бързина, с която те биват забравяни и невероятната лекота, с която са заменяни с други. „На война като на война” казват не само французите. И тази констатация не е случайна, а е посочена като аналогична с реалностите във всяка друга крайна и тоталитарна органицация и движение с тотални характеристики.
Едната от тоталните характеристики предполагаща и към тотална реакция срещу различното е фанатизма. Фанатизмът в ислямския екстремизъм противно на всички форми на идеализъм е силен, всеобхватен, ярък и бързо разпадащ се. Това би прозвучало като шаманско анатемосване, ако при изследването на ислямския екстремистки фанатизъм не се стигна до корените му и основния му постамент. Мисля, че има основание твърдението /което е изведено и обосновано в друга монография от автора/, че екстремисткият фанатизъм е въпрос не на убеждения, а на психологически нагласи лежащи и обосновани от фундаменти като тоталната зависимост, фетишизацията на водача, установката за изключителност, последствията форматирани от насилие, в това число определящото и преживяно в ранна възраст, идентификацията изключително в групата на себеподобните, неконтролируема, обикновено прикривана агресия, както и други. Този фанатизъм рухва като картонена кула от многоцветни карти, когато водача или групата, движението изостави фанатизираните си последователи или смаже под някаква форма фанатизираните им тези изразявани като убеждение. Но докато ислямският екстремизъм като реализация е сплотен, организиран и дава аргументи за вяра в силата, която притежава за фанатизираните му привърженици, миналия и чужд опит както и каквито и да са други аргументи нямат стойност „...сякаш отъждествяването с движението и тоталният конформизъм смазват дори способността на човека да усеща крайни състояния ...”.
Големият проблем създаден от реализиращия се модел на ислямската екстремистка тоталитарна държава е опората в специфичен човешки ресурс. „Ислямска държава” е различна от „Ал Кайда”, стотиците подобни и дори „Хизбуллах”. Различна е с типажа на хората, които събира под знамената си, защото привържениците и бойците й не са класа или прослойка на обществото, а специфично образувание познато в политологията с определението „маса”. „Ислямска държава” не е само нещо по-различно от другите екстремистки и терористични организации познати до днес, но тя е и нещо повече от самата себе си защото съдържанието й не се изчерпва със завоюваните територии и дори с пропагандната си геостратегема наричана „Халифат”. Който наистина познава процесите и реалната същност на идеологията ислямски екстремизъм и тоталността на конкретното образувание наричано днес „Ислямска държава” знае за какво става дума. Под знамената на „Ислямска държава” в началния етап на възникването й се събраха хора, които бяха загубили поминака си, демобилизирани бойци от армията на Садам Хюсеин и иракските репресивни служби от времето на режима, безработни и ниско грамотни деца на войната от Ирак, но и от други страни, мъже напуснали детство преживяно в лагери за бежанци, но също и радикалисти от ислямските и светски университети, наемници от Афганистан, Пакистан, Близкия изток, Чечня и Дагестан, хора от постсъветското пространство, Балканите, ислямска Азия и Океания, Европа и Америка и всички те увлечени от екстремистки водачи, които използваха позицията си на ислямски проповедници, изначалното обаяние на типажа „ислямски духовник”. Известна част от тях бяха представители на условната и аморфна група, която можем да наречем „нови мюсюлмани”, а днес този компонент става все по-голям и то главно в страни извън зоната на прекия конфликт.
Колкото и да не искаме да признаем първите, които се опитаха да организират отпор на ислямската екстремистка организация „Ислямска държава” не бяха развитите страни от Европа, Америка и Азия, нито християнството, юдеизма или будизма, а представителите на исляма. Кой друг по-добре от мюсюлманите може да усети и разбере най-бързо опасността от раковото образувание ислямски екстремизъм маскирано с риторическата фразеология на религията им. Подценяването на проблема „Ислямска държава”, доминирането на процеси и събития от по-различно естество в света, инерцията и малкото информация предопределиха поддържането на заблуди и непризнаването все още на изключителната роля, която има исляма в ограничаването на „Ислямска държава”. Дори в нашите медии бойците, които дават един от най-активните отпори на армиите на „Ислямска държава” се наричат „кюрди”, като пропускаме по-главното – това са мюсюлмани шиити.
На фона на тази реалност, която до скоро беше нещо далечно, а днес вече е присъствие и в България, както и в други страни на Европа, поставя въпроси от принципиален и конкретен характер.
Фактите са успеха на дори на непризнатите реалности. Факт е, че идеята „Ислямска държава” е и тук.

.....................
Следва продължение.

Коментирай 1
2014-01-06 - EMDR като метод за психотерапия

От времето на откриването на техниката Десенсибилизацията и преработката (на травмите) с помощта на движение на очите (ДПДО) през 1987 г. до днес, EMDR е получила повсеместно признание у значителна част от медицинското и психологичното съобщества, включително и в България. Продължаващото развитие на ДПДО от проста техника към сложна методология е основано най-вече на клинични наблюдения. Ясно е, че организираните клинични изследвания, в които внимателно се регистрират получените резултати (с помощта на компютърна конфигурация и специализиран софтуер), не могат да бъдат заменени с нищо.
Въпреки, че техниката ДПДО е известна най-вече с движенията на очите, от което тя е получила наименованието си, съществен факт е, че ние се отнасяме към нея като към цялостна система. При това сами по себе си движенията на очите са само един от компонентите й. Ефективни се оказват не само движенията на очите, но и много други дразнители.
ДПДО е основан на обяснителния модел, твърдящ, че голяма част от психопатологията е основана на предишен жизнен опит, понякога включително и ранното детство. Целта на психотерапията с помощта на този метод се състои в бързата преработка на дисфункционалния минал опит и преработването на това „наследство”. Очакванията са дисфункционалната информация да претърпи спонтанни изменения на формата и значимостта си, като по този начин се усили потенциала на клиента (пациента).
Цел: бързо и ефективно да се намали количеството на оплакванията на клиентите.
Ако сте специалист и се интересувате от апаратурния метод на EMDR за България, позвънете на тел.: 0885-410-611 - кл. псих. Бл. Русева

Коментирай 0
2013-03-26 - САМОЗАПАЛВАНИЯТА ИЛИ БЪЛГАРСКИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА ОГЪНЯ

Самозапалванията или българският политически прочит на огъня


http://www.svobodata.com/page.php?pid=11192&rid=36

Човекът е творение на
желанието, не на нуждата.
Гастон Башляр


Обществото е в междучасие в училището на различните. Време на кратка пауза преди следващия урок, време на очакване на новото действие, време на надежда и смътна тревога от раздаването на контролните. Част с опасения за обективност на оценката, а други с противоположни очаквания.
Някакви хора с минали и утрешни легитимности се движат сред всичките и търсят опори или вратите.
Други се опитват да правят същото, но скрити зад свои или придобити активисти.
Но всички внимават. Докога?
Един след друг пламваха хора.
Не просто самоубийци, уморени и обезверени, без надежди и в конфликт. Не хора, които убиват други а след това и себе си а хора, които искат нещо да се промени. Хора с върховно усещане за неразбиране, самота и различие от обкръжаващия свят, за които хоризонта не е перспектива, „утре“ е по-жестоко от „днес“ и е след границата на приеманото обществено, битово, финансово и личностно насилие - Там, където е прекършена синусоидата на търпението. Част от тях имат насъщния, други не а това означава, че причината не е само нуждата а преди всичко желанието. Желанието да се променят неща, които са неприемливи, но са толкова масови, всеобхватни и обезкуражаващи, че е видян изход в самозапалването – акт на самоотричане, безисходност и все пак атом надежда.
Много внимателно, прецизно и дълбоко професионално трябва да се оценя всеки акт на самозапалване.
Много вреда и формиране на неразбиране в обществената оценка на явлението имат бързите мнения за самозапалванията в България. Повърхностна е аналогията на тези случаи например със самоубийствата във виенското метро и е драстично неправилен съвета към медиите да не се отразяват случаите. Чест прави на българската журналистика, че не се поддаде на тези внушения и преди всичко на ТВ „Европа“ /непосредствено след репортажа с предложението да не се огласяват самозапалванията отрази такова събитие – силен и непоколебим пример за отговорност на журналистиката/. От гледна точка на обществения проблем не е път за разрешаването игнорирането на случаите. Това няма да помогне на никого. Не могат да бъде забранено храненето, защото има случаи на хранителни отравяния или да се забранят отношенията между мъжете и жените за да се реши проблема с изоставените деца.
От гледна точка на психологията има разлика между самоубийство и опит за такова /между суицид и жест на суицид/, но анализът на явлението от гледна точка на социалната психология изисква по-обобщен, по-дълбочинен, по-многостранен, конкретно времеви анализ и същностна дисекция. Защото обществената система трябва да генерира формула за изход и алгоритъм за преодоляване на явлението, защото чакането да затихне проблема сам по себе си е циничен, елементарен, предопределящ нов изблик в бъдеще и е критерий поставящ обществото извън цивилизационната конструкция на съвременната полития.
Няма универсално лекарство срещу такива самоунищожителни действия извън генезиса на причините за проблема. От гледна точка на коментар разглеждащ обществото като система, това е предопределено от реалностите и в определен смисъл е самоорганизиращо се явление и като такова ще присъства до момента, в който има създаващи го причини.
Винаги е имало и ще има хора, които поради системни натрупвания, личностна специфика и конкретни условия ще потърсят самоактуализация и чрез самоунищожителен публичен акт. Но самата публичност дава основание за по широк прочит на акта извън личностната характеристика на конкретния самозапалващ се. Но никога не бива да забравяме, че хора с такива нагласи изискват грижа и разбиране, персонифицирано внимание и усилие за промяна на възгледа, защото няма по-голяма ценност от човешкия живот и мъчителният изход от него всъщност не е изход.
В този смисъл изброяването на основните сегментни характеристики на съществуващия образ на обществата система адресиран като причина или условие за подобни актове е забължително начало в опит, за да се отговори дори частично на въпроса „Какво да се прави?“
- финансовата и икономическата криза и несъразмерното бреме стоварено на раменете на средностатистическия българин. Убеждението, че бедните заплащат по-високата цена на живота;
- ерозираният безконтролен модел на взимания от населението с посреднически пирамиди;
- „мастодонтът“ престъпност и достигането й до най-обикновените хора като потърпевши и страдание;
- политическа система на преход пряко свързана в общественото съзнание с обедняване, драстично обезценяване на живота на обикновения човек и загубата на ясна перспектива;
- непремерен натиск и условия на живот подтикнали напускане на територията на страната от ¼ от населението и довели до демографска криза;
- мащабите на разслоението;
- тенденцията на разрушаване или намаляване значението на семейството;
- мнението за паричен еквивалент на справедливостта;
- тревога от вероятна бъдеща “банкова“ атака над длъжници, които са загубили почти всичко;
и т.н.

Ако изброеното е поне частично вярно, пред обществото няма друга алтернатива освен действие в посоки персонифициращи като ценност обикновения човек.
И исканията за това са навсякъде.
Намаляването на протестите все още не е умора, а изглежда като незнание на къде и как да се продължи, но и като изчакване и надежда за резултат от 12 май. И няма спор, че ако няма промени след тази дата обстановката ще се успокои.
Обществото иска да получи гаранции, че ще бъде представено, човекът очаква да види възможност за позитивни промени на фона, на които да се самоактуализира и интерпретира за живот в бъдещето.
Не получи ли тази надежда след явлението „самозапалване“ обществото може да поеме в посоки на насилие над други и последствия, които имат аналози в световната история.
Отговорите на този печален феномен в съвременна България не може да бъде друг освен комплексен.
В политически план и в началото, това може да е избор от дилемата какво да се избере: - Продължаване формулата на ставащото по време на прехода /формирала в голяма степен макро условието за многобройните самозапалвания/ или Усилието за промяна към ценността на цивилизацията – Човекът.
В икономически план това може да е ефективна система не просто за замяна на един монополист с друг, а за непрекъснат контрол на субектите и механизмите в икономиката.
В социален план това може да е намаляване на огромната и несъразмерна финансова и икономическа тежест над обикновените хора.
В образователен план това може да са облекчаване на условията за получаване на по-високо образование.
В морален план това може да бъде налагането на общочовешките ценности.
В народностен план това може да бъде продължаващо, но по всеобхватно усилие за възраждане смачканото самочувствие на нацията.
В правен аспект това трябва да е върховенството на закона.

Извън това, лекарите и психолозите знаят какво трябва да се прави, но това е по-маловажно най-малкото, защото е въздействие върху вече формирана психологична даденост.

Дали пък Европа не е по права в оценката си за българския Пламен Горанов, че това може да е катарзисът на промяната и за стария континент.

Дано и това не е поредната химера?

Румян Русев

Коментирай 0
2012-09-05 - НЕВРОПСИХОЛОГИЯ

Съществуват две групи нарушения на възприятията на физическия свят: „агнозии” и „халюцинации и илюзии на възприятието”.
I. Зрителна агнозия
Смятало се е, че преработката на зрителна информация изпълнява 2 основни функции – разпознаване на обекти и сцени и разпознаване на пространството. Съответно в миналото са били описвани два основни типа зрителна агнозия:
1) Зрителна агнозия на обекти и сцени;
2) Зрително-пространствена агнозия.
Важно е да се разбира, че втория тип агнозия е трудно да бъде разграничен от някои видове апраксии, доколкото зрително-пространственото разпознаване играе важна роля в някои форми на праксис, а именно, в констроктивния праксис.
Зрително предметна агнозия – при нея страда възприятието на физически обекти и техните изображения. Елементарните зрителни функции обикновено са съхранени и пациента може да вижда, но не е способен да разпознае обекта, дори ако времето за показване на стимула не е ограничено. По същия начин се нарушава и възприятието на букви.
Известно е, че процеса на възприятие се състои от 2 основни етапа:
- обработка на признаците и структурно описание на обектите с помощта на код, съвместим с описанието на съответните модели, съхраняващи се в дългосрочната памет;
- сравнение на структурираното описание с моделите в паметта, които са организирани по такъв начин, че да ограничат и облекчат избора на съответния модел и активацията му.
Разстройствата на възприятията могат да засегнат всеки един от тези етапи. Опирайки се на това Lissauer (1980) разделя зрителната агнозия на два типа – аперцептивна и асоциативна агнозия.
Третият тип – оптическа афазия е бил описан от Freund (1888).
Четвъртият тип – „корковая слепота”, която е корково нарушение на периферното зрение и може да бъде свързана с нарушения на зрителното възприятие на някои прости свойства на обектите.

Зрителното възприятие на обекти изпълнява две основни функции:
- възприятие на обекти в техния конвенционален (обикновен), не замаскиран вид;
- възприятие на неконвенционални (необикновени) обекти – скрити или видяни от необикновен ракурс, а също непознати обекти. Преработката на неконвенционална информация е налице, когато обекта частично е закрит от друг обект или от зрителен шум, или неговите очертания изглеждат различни поради значителна промяна на положението на наблюдателя или условията на осветяване. Тук влиза и възприятието на нови обекти. При възприятието на неконвенционални обекти се изискват някои допълнителни операции с цел привеждане на образа в конвенционален вид.

1. Нарушение на преработката на конвенционална информация
Нарушение на ниво анализ на свойствата на обекта. Аперцептивна агнозия на формата. Термина „аперцептивна агнозия” се отнася нарушенията на ниво анализ на формата.
Елементарните зрителни функции като остротата на зрението, различаване на яркостта и общата когнитивна способност, остават относително съхранени. Но способността за анализ на формата на физическите обекти и техните изображения, а също и копирането и подбора на обекти у пациентите страда силно. (Goldstein, 1918).
Нарушения на семантичното ниво. Асоциативна предметна агнозия – характеризира се с неспособност да се възприема зрително предявения обект, въпреки, че базисните операции от първата фаза на преработка на зрителната информация, (където се случва описанието и кодирането), остават относително съхранени, и човека е способен да опише базисните свойства на обекта, вкл. формата, цвета и текстурата. Всъщност човека може да възприема обекта, но страда възможността за сравняване на неговото зрително описание със съответния модел в паметта. Т. е. зрителното възприятие на обекта се отчуждава от неговото значение, по същия начин както при афазията се отчуждава значението на думата.
☼Често асоциативната агнозия се описва като нормален перцепт, откъснат от своето значение.
Оптическа афазия. Оптическата афазия е считана от някои автори за отделен синдром на зрителната предметна агнозия на обекти. Термина оптическа афазия се отнася до нарушенията свързани с назоваването на зрителни стимули. Пациентите са способни да опишат обекта с жестове или думи.
Забележка: билатералните поражения на тилните зони, засягащи областта V1, съответстваща на поле 17 по Бродман и на двете хемисфери, могат да доведат до загуба на зрението стигаща до пълна слепота. Според Петцел процеса на възстановяване след коровата слепота може да премине през няколко основни стадия: 1. Усещане за тъмнина; 2. Обектите изглеждат сиви, както при ахроматопсия или като в мъгла; 3. Възстановяване на цветовете, при което червеното е първото, а синьото е последното; 4. Зрителна умора или астенопия с трудности при фиксацията на погледа и при зрителен контрол при движение на очите.
В този период, както и при предишните, възприятието на обектите може да бъде затруднено също както е при зрителната агнозия. (стр. 44)

Нарушенията често са предизвикани от билатерални инфаркти на задните мозъчни артерии или запушването на основните артерии.

2. Нарушения на преработката на неконвенционална (необичайна) информация.
При тестиране на пациенти с аперцептивна агнозия се наблюдават трудности при възприятието на фигури, съставени от точки, имащи прекъснати или защриховани контури; изобразени на фона на маскиращи текстури, а също така трудности при разпознаване на наложени едно върху друго изображения.
Също така при аперцептивната агнозия може да се наблдава: нарушение на различаването на простите свойства на обектите, напр. Правоъгълниците на Ефрон или на правите и криви линии.

Тонконогий И., Пуанте А., 2007 г., стр. стр 35-39
Превод; Б. Русева

Коментирай 0
2010-04-24 - СПИЙД-ДЕЙТИНГ

Спийд-дейтингът е новата световна мания, при която жени и мъже се надяват да срещнат точната си половинка при кратък разговор!!!

Ние психолозите твърдим, че почти за три минути човек придобива първото си впечатление. В огромния свят на интернет, където всеки "познава" всеки, самотата е най-често срещаното явление, и участието в едно подобно събитие си заслужава дори само за разнообразието, което ще предложи.
Оригиналният начин за събиране на сродни души е измислен от равина Яков Дейо, за да помогне на евреите да се срещат и женят. Удобното е, че не се налага да избираш или разкараш някого веднага както на случайна среща, а изчакваш резултатите ден-два. Speed dating води своето начало от САЩ, но е доста популярно и в Англия, Канада, Китай и др.
Събитието „бърза среща” се организира и протича по следния начин:
- Събират се равен брой участници и от двата пола
- Всеки един от участниците попълва стандартен въпросник (психологически) за установяването на неговите интереси и евентуалните му очаквания от бъдещият му партньор.
- След събиране на групата и обработката на получените данни от анкетите на всеки участник се определя ден и час, в който ще се проведе събитието „бърза среща”
- Групата се събира на предварително подготвено място за целта
- Дамите се настаняват на своите месата, а господата се местят, като целта е всеки един мъж да се срещне с всяка една дама в рамките на 3 минути
- След като това се осъществи събитието приключва и нашата работа започва
- Всеки един от участниците ще получи свой уникален номер. По време на срещите и двата пола могат да си водят записки, с кои от участниците са усетили някакво привличане. След приключването на събитието всеки един от участниците ни предоставя списък с номерата на хората, с които би искал да излезе на среща.
- Ние обобщаваме тази информация, като я допълваме и с психологическите профили, които сме разработили предварително. След като това се извърши предоставяме информация на всеки един от участниците за хората, които са пожелали да се срещнат с него и съответно изискваме писмено разрешение да предоставим начин за контакт на хората, които са декларирали, че желаят да се срещнат с даден участник от събитието. Изборът на хора, с които ще пожелаете да се срещнете ще се формира на базата на първоначалните Ви впечатления от хората, с които ще се запознаете + резултатите от анкетата, която ние ще Ви предоставим.
Пример:
Вие сте жена. Вашият уникален номер е 28. По време на събитието през Вашата маса минават 30 мъже, от които на Вас са ви направили добро впечатление № 38,47,68,53. Дали тези номера ще са обвързани с някакви имена или не това зависи от Вас и от начина, по който е преминала Вашата „бърза среща”, за нас няма значение. След края на събитието във формуляра за обратна връзка Вие ще ни декларирате, че бихте излезли на среща с тези господа като ни цитирате техните номера, и ни разрешавате да им изпратим Вашия профил от първоначалната анкета, която сте попълнила. Основавайки се на тази информация в рамките на 2-3 дни след края на събитието ние ще уведомим господата с тези номера (№ 38,47,68,53) за Вашия интерес към тях и ще поискаме писменото им съгласие да предоставим данните им от предварителните анкети (психологическите тестове) на Вас. При съгласие от тяхна страна Вие ще получите профил на всеки един от господата.
Какво съдържа така наречения „профил” на участниците в събитието?
- Данни за личността на участниците – темперамент, черти на характера (положителни и отрицателни) и др.
- Данни за интересите на личността – хоби, любими места, начин за прекарване на свободното време, и др.
- Данни за установяване на контакт с личността – предпочитан начин за контакт – телефон, e-mail, skype, ICQ и др.
Надявам се примерът, който посочихме да е хвърлил достатъчна ясното върху събитието, което ще проведем с Ваша помощ. След като всичко това се случи в рамките на няколко дена всичко ще бъде във Ваши ръце!!!
Ако имате допълнителни Въпроси относно събитието „бърза среща” ще се радваме да им отговорим. За контакти с нас:

skype name: fastdate2

gsm: 0895 468 648 – Н. Зяпков – за Пловдив
nik_zqpkov@abv.bg

gsm: 0884 97 55 97 / 0885-410-611 (М-тел) – Б. Русева
ruseva.blaga@gmail.com – за София

Коментирай 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5