Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

Психологични консултации и изследвания, Медицински център "АНГИО" - поликлиника Военно Медицинска Академия, ул. "Г. Софийски" №3, тел.: 0885-410-611
psy
2007-05-16 >> Новини от ДРБ:

Новини от ДРБ:

24.03.07
Дружеството на психолозите в България днес потвърди изграждането на регионални клонове в Бургас и във Враца.

Също така се прие включването в Регистъра на психолозите, който ще бъде изграден от Дружеството, да бъде обвързано с членството към Дружеството.

Оказа се, че който не си е платил членския внос за 2006 и 2007 г. до 30 юни, ще бъде изключен от ДРБ.

Б. Русева


2007-05-16 >> Високата възраст и стресът са рискови фактори за бременностт

Високата възраст и стресът са рискови фактори за бременността

22.03.2007
Английско проучване потвърждава важността на някои фактори като например възрастта на майката, но не открива връзка между кофеина и работата по време на бременността.
Д-р Норийн Маконоши и нейните колеги от Лондонския Институт по Хигиена и Тропическа медицина, отбелязват, че причината за помятането в повечето случаи не е напълно изяснено и много от рисковите фактори остават противоречиви и непотвърдени. Добре установените рискови фактори за спонтанните аборти включват по-висока възраст на майката, историята за стерилитет и помятане. Смята се, че някои поведенчески и социални фактори увеличават риска, но доказателствата са недостатъчни. В проучването са били изследвани 603 жени на възраст от 18 до 55 години. Последната бременност при всички тях е завършила с помятане преди 13 гест. седмица. За сравнение били включени 6116 бременни жени. Идентифицирани били някои рискови фактори. Те включвали лечение за стерилитет, ниско телесно тегло преди бременността, редовна употреба на алкохол, стрес, по-възрастен баща на бебето, смяна на партньора. Благоприятни фактори, които редуцират риска са: предишно раждане, раждане на живо бебе, гадене по време на бременността, взимане на витамини, ежедневна консумация на свежи плодове и зеленчуци. Учените не са открили връзка между помятането и консумацията на кофеин, пушенето и рядката или умерена консумация на алкохол. Няма връзка и между нивото на образованост, социално-икономическите условия и работата по време на бременността. /пулс.бг
БГНЕС
"Netinfo"

2007-05-16 >> party

Uvajaemi kolegi,
Zapoviadaite na partyto po sluchai denia na psychologa 4-ti April
Na 04.04.2007 ot 18,30 chasa v restorant "Iaiceto" na SU "Sv. Kliment
Ohridski".
Vhod svoboden

Trifon Pavlov
GSM: 0898 462431
web: www.bul.hit. bg


2007-05-16 >> БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ
СЪОБЩАВА
на своите членове и на всички, който се интересуват, че:


ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

ще се проведе в гр. София, през месец октомври 2007 г.:
05.10 - 09.10. 2007
на тема "Изкуствата в психологическата работа с деца /от 0 до 21 г./"


Предвижда се в програмата на конференцията да бъдат включени доклади, съобщения, постери, видео материали и творчески произведения, представящи случаи от практиката.

Специален гост на конференцията ще бъде г-жа Любка Мюлер - музикотерапевт от гр. Дрезден, която на 08 и 09.10.2007 г. ще проведе двудневен семинар/уоркшоп/ на тема: "Активна музикотерапия при деца".

Колеги, с оглед уточняване на програмата за провеждане на конференцията и цените за участие очакваме вашите предварителни заявки до края на месец април.

Примерни такси за:
- участие в конференцията - 50 лв.
- участие в семинара - 50 лв.
- участие в семинара и конференцията - 85 лв.
Таксите не са окончателни и подлежат на корекция. Членството в БАМ е предимство.

Повече информация на тел. 02/ 980 13 87; 0898 66 55 78 - всеки работен ден между 13 и 15 ч. , и на e-mail: bam@mail.orbitel. bg;
и в web: www.musictherapy. hit.bg

Заявки за активно участие изпращайте на e-mail на БАМ: bam@mail.orbitel. bg
"ДРБ"

2007-05-16 >> Съобщение

Управителният съвет на

Дружеството на психолозите в Република България съобщи, че


на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на 24.03.2007 в 10ч. в София , Институт за български език – БАН, блок 17, с/у завод „Електроника”, голяма зала на института,

при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за изпълнение на решенията на Националния конгрес по психология – 2005 г. и за дейността, и организационното състояние на Дружеството и Българско списание по психология през 2006 г.

2. Приемане на документи за членство в Европейската федерация на психологическите асоциации.

3. Приемане на Правилник за управление на Публичния регистър на психолозите в Република България.
4. Обсъждане на предложения за прекратяване на членство съгласно чл.8 от Устава на Дружеството и предложения за промяна на размера и структурата на членския внос.
5. Откриване на процедура за номиниране на членове на програмен и организационен комитети за подготовка на Национален конгрес по психология през 2008 г.
6. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ) редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 11ч., на същото място при същия дневен ред.
Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават срещу заплатен членски внос за 2007 година – в офиса на Дружеството – 1505 София, ул. „Черковна” 52, ап.2 или на място при регистрация на участниците на 24 март 2007 – начало 9.30 часа.
Материалите за събранието са на разположение на всички членове в адреса на управление на сдружението от 19.III.2007 година и в Информационния бюлетин на Дружеството на психолозите (http://psychological.wordpress.com)

За допълнителна информация - e-mail: office@psychology-bg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730

След приключване на общото събрание ще се проведе открита работна среща-дискусия на членовете и приятелите на Дружеството на психолозите на тема „Предизвикателства, приоритети и практически стъпки в развитието на професионалната общност на психолозите в България след приемането на страната в ЕС”. Време на срещата: 14.00-16.30 часа
Покана можете да си свалите от:
http://psychological.wordpress.com/

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64