Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2020-06-22 >> За психологията на "ислямския" екстремизъм и тероризъм

Излезе новата книга на Румян Русев За психологията на "ислямския" екстремизъм и тероризъм.

За първи път в психологията са въведени термините „“ислямска“ екстремистка личност“ и „“ислямска“ терористична личност“ като психологически категории. В книгата са посочени от осем от основните психологически характеристики на този тип личност, като същите са йерархично подредени.

Научни редактори са:

- Блага Русева – доктор по психология;
- проф. Пламен К. Георгиев – доктор на социологическите науки;
Рецензенти са:
- проф. д-р Веселин Божков – преподавател във ВА „Г. С. Раковски“;
- доц. д-р Димитър Батуров, д., психиатър ВМА;
- д-р Емил Люцканов, вицеадмирал (о.з.), преподавател в УНИБИТ;
- д-р Станислав Георгиев – Държавна агенция за бежанците;
Консултанти:
- Валентин Цоновски – консултант, преподавател в Академия на МВР;
- доц. д-р Мофтах Али Ахмед Саеед – Аденски университет, Йемен;
- Кольо Парамов - финансов експерт;
- Севастиан Добрев – експерт в Народно събрание;
- д-р Мирослав Писов – експерт по сигурността на БДЖ;
- д-р Любомир Стоянов – началник на отделение в Държавна психиатрична клиника в Карлуково;
- д-р Петя Парамова – декан в Американски университет в Англия;
- д-р Божил Бисеров, експерт – управление на конфликти;
- Дейвид Петров – студент по право;
- Мария Кацарова – технически редактор;
- Георги Пашов - дизайнер на корицата.


image
image" alt="image" />

2020-03-28 >> Справяне с тревожността по време на изолация

По време на изолация има два "пътя": креативен и само/деструктивен. Бъдете креативни и използвайте тази възможност за себе развитие и подобряване на средата, в която се намирате. Четете книги, учете, работете. Всяко усилие, което се полага, няма да остане без да Ви се отблагодари в бъдещето!

2019-08-28 >> По следите на терора. Психология на екстремизма и игра със..

По следите на терора. Психология на екстремизма и игра със страховете

След нападенията в Нова Зеландия и Холандия светът отново настръхна, а единият от нападателите е бил на посещение у нас. Гост по темата в TV EVROPA е експертът по антитероризъм Румян Русев.

Цялото интервю можете да видите тук:

https://www.tvevropa.com/2019/03/po-sledite-na-terora-psihologiya-na-ekstremizma-i-igra-sas-strahovete/

2019-02-07 >> ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И АУТИСТИЧНИЯ..

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „П. Р. Славейков“, гр. Плевен предлагат първото си обучение за педагогически специалисти на тема:

ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР НА РАЗВИТИЕ (ПИНАСР)

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР) и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „П. Р. Славейков“, гр. Плевен предлагат първото си обучение за педагогически специалисти на тема:

ПСИХОЛОГИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР НА РАЗВИТИЕ (ПИНАСР)

Анотация: Квалификационният модул се предлага за директори, психолози, учители, ресурсни учители, специални педагози от различни образователни институции и за служители в Регионално управление на образованието.

Тематиката и образователното съдържание се позовават на:

Теоретични идеи при тълкуване и оценяване на състоянията на интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие, изведени от творчеството на български и чуждестранни автори с доказана научна престижност (U. Bronfenbrenner, P. Fougeyrollas, G. Magerotte, C. Dionne, J.-C. Kalubi, N. Nader-Grobois, L. Gremion, M. Deprez, E. Willaye, S. Cohme, K.B. Cowan, R. Jordan, P. Mundy, D. Tantam, L. Wing, А. Гърбачева, М. Легкоступ, К. Караджова, Хр. Фидосиева ) ;
Разработена методология на функционално оценяване на развитието, подкрепена от анализа на данни от проведени изследвания в периода на 2010-2018 г. ;
Образователни цели:

Актуализиране на знанията и обогатяване на професионалната осведоменост до степен на формиране на трайни нагласи за разбирането и приемането на индивидуалното различие и особеностите в развитието.
Формиране на умения за осъществяване на функционално оценяване с оглед на планирането, подготовката и участието в образователния процес в клас. В рамките на обучението участващите ще се запознаят с конкретни стратегии и модели на обучението, както и с особеностите в училищното функциониране на учениците в тези състояния.
За участващите е предвидено интерактивно и функционално включване в педагогически ситуации и форми на взаимодействие, чрез практическо прилагане на представените интерактивни и функционални методи за обучение.

Лектори: проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева, сътрудник в ИИИНАСР.

Продължителност: Обучението се провежда в две части – присъствена и дистанционна.

Част първа: Присъствие на обучението – 8 часа.

Част втора: Самостоятелно изпълнение на задача, свързана с темата – 8 часа.

Дата: 16 февруари 2019

Място: ЦСОП „П.Р.Славейков“, гр. Плевен

Такса за участие: 60 лв.

Срок за регистрация и плащане: 11 февруари

Програма на обучението и регистрация: тук

Броят на участващите е ограничен.

Данни за плащане по банков път:

Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие

Банка ДСК

IBAN: BG17STSA93000025707306

Основание за плащане: Участие в обучение 001

За повече информация: Христина Фидосиева, 0885 55 13 53

e-mail: iiinasrbg@gmail.com

Tagged аутистичен спектър на развитие, интелектуална недостатъчност, обучение, педагогически специалисти, психология


За повече информация:
https://www.ir-di-tsa.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5/?fbclid=IwAR2RhA7PkTFiGeaj3b2ZbaIP3iTWCXnLZQJaPDTPpv8OaJ0m1XD8kdHl9GY

2018-01-04 >> Десоциализацията на личността

В момента състоянието в детските градини е в тотален дисонанс с възпитанието на децата у дома. В голяма част от детските градини съществува агресия, която не може да не се отрази на всяко едно нормално дете. Моделът на приемане на децата е неприемлив, както и броят на възпитателите и липсата на контрол върху дейността им. Живеем в болно общество и измъкването от тинята става на висока цена.
Виж случаят в ОДЗ "Ежко бежко" - гр. София
Тук мислещите хора издигат чудесни предложения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65